R-1485

RETROSPEKTYWNY I DOTYCZĄCY PRZYSZŁOŚCI

Stanąwszy na progu nowego roku właściwym jest rozejrzeć się wokoło - spojrzeć wstecz, na rok skończony, oraz w przód, na rok rozpoczęty - rozważać nasze boje i Boskie litości przeszłe, wnikając z wiarą i nadzieją w przyszłość.

Z listów i obserwacji wiemy, drodzy czytelnicy, współsłudzy naszego Króla i współdziedzice Jego chwały, o różnych próbach doczesnych i duchowych, napotykanych na waszej drodze. Lecz wiemy jeszcze więcej o Boskiej łasce, która was wzbogaca duchowo przez Chrystusa. I szczerze ufamy, że wraz z nami każdy z was będzie mógł zastosować do siebie słowa poety:

“Patrząc wstecz uwielbiam Cię,
Żeś aż dotąd prowadził mnie”.

Czas obecny jest szczególnym czasem pod wieloma względami. Nie tylko dlatego, że jest to czas błogosławieństw, korzyści i wygód ponad wszelkie poprzednie, ale jest też czasem niezadowolenia większego aniżeli było kiedykolwiek. Nie tylko dlatego, że jest to czas większego światła i wyrozumienia pod względem Boskiego Planu, lecz ponieważ jest to też czas, w którym Szatanowi, przeciwnikowi prawdy, dozwolone jest rozszerzać pomiędzy rozbudzonymi wyznawcami tak nominalnego jak i prawdziwego Kościoła, coraz więcej sofistycznych złudzeń w imieniu “nowego światła”. Nie tylko prawdą jest, że każdy mężczyzna i każda kobieta ma dziś pięć razy tyle sposobności do użytecznej służby Bożej aniżeli kiedykolwiek w przeszłości, ale prawdą jest także, iż różne interesy, świeckie przyjemności i ambicje są pięć razy silniejsze, aby nas powstrzymać od tej użyteczności w służbie Bożej. Przeto należy nam nie tylko rozbudzić się do tych obecnych przywilejów, błogosławieństw i sposobności, ale abyśmy w tym stanie rozbudzenia i trzeźwości zawsze trwali. Kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że to wymaga ustawicznej walki z samolubstwem wewnętrznym i zewnętrznym - światem, ciałem i diabłem - ten łatwo popadnie w sidła zanim się tego nauczy.

Mimo to jednak możliwym jest nawet teraz, aby uświadomiony chrześcijanin miał najzupełniejszą pewność, że uniknie błędów obecnego czasu i zachowa samego siebie czynnym w miłości i służbie Bożej. To błogosławieństwo, wraz z pokojem, który przechodzi wszelkie wyrozumienie ludzkie, jest także tylko dla tych nielicznych, których wiara spoczywa w doskonałym dziele Chrystusowym - ofierze przez Niego złożonej - i którzy są w zupełności poświęceni sercem i ciałem, aby pełnić wolę i dzieło Mistrza w każdej sprawie. Takich On nie pozostawi w ciemności i zwątpieniu w tym dniu, gdy serca mądrych tego świata “drętwieją ze strachu, w oczekiwaniu rzeczy, które przychodzą na świat”, lecz dla tych sprawy te są wypełnieniem Boskich obietnic, bo - “przyszłe rzeczy wam opowie” i “poznacie prawdę, a prawda was oswobodzi” - uwolni was z niewoli błędu, strachu i różnych pojęć ludzkich, oraz socjalnych i religijnych społeczeństw, w których strach pociąga wielu, aby sprzymierzali się pod pretekstem “Unii”.

Gdy jednak z wdzięczności wspominamy Boskie miłosierdzie okazane nam w minionym roku i gdy radujemy się dostateczną łaską tak hojnie nam okazaną, dobrze będzie spojrzeć uważnie na nasze kroki w roku rozpoczętym. Chociaż nasze nogi uchronione były od upadku, to jednak niektórzy upadli. Doświadczenia i próby nasze w tym roku mogą powiększyć się, jeżeli nie odczujemy swej własnej nieudolności i nie nauczymy się ustawicznie spoglądać na naszego Mistrza, to możemy odpaść od pokory i stać się nadętymi pychą i zarozumiałością, co będzie niewątpliwie poprzedzać nasz upadek - Przyp.16:18. Z drugiej strony, gdybyśmy rozmyślali tylko o naszych słabościach to wkrótce bylibyśmy zniechęceni i pokonani atakami onego przeciwnika. Jedyną bezpieczną pozycją dla nas jest, aby trwać w pokorze i rozumieć swoją nieudolność, ale jednocześnie ufać niezachwianie Temu, który obiecał, że nie opuści nas, ani zaniecha. (Jeżeli przytrafi się jaka przerwa w społeczności, jakie opuszczenie, lub zaniedbanie, to będzie z naszej winy, a nie z Jego). Możemy bezpiecznie zaufać Temu, który zapewnia nas, “że wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, co miłują Boga (całym sercem) i według Jego postanowienia są powołani”. Dokąd wola nasza poddana jest woli Pańskiej, a myśli i ręce nasze zajęte są Jego dziełem, nie potrzebujemy obawiać się o ostateczne wyniki naszej pracy. Możemy najzupełniej zaufać i spoczywać w obietnicy, że “wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyśmy byli kuszeni nad możność naszą, ale uczyni z pokuszeniem wyjście, abyśmy znosić mogli” - 1 Kor. 10:13.

Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł; któremu dawajcie odpór mocnymi będąc w wierze, wiedząc, iż się takowe ucierpienia wykonywują nad braterstwem waszym, które jest na świecie” - 1 Piotra 5:8-9.

Im więcej zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w żniwie - w czasie prób i przesiewania - tym więcej starać się powinniśmy stosować do rady apostoła: “czyńcie koleje proste nogami waszymi, aby to co jest chromego z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było” - Żyd. 13:12. Każdy z nas powinien znać słabe strony swego charakteru i każdy powinien wzmacniać te słabe strony, oszańcować samego siebie przed pokusami i zasadzkami onego przeciwnika, abyśmy nie byli przez niego odwróceni od wąskiej drogi.

To znaczy, iż mamy być uważnymi we wszystkich sprawach naszego życia. W domu, w interesie, w pracy i wszędzie, sprawy nasze winniśmy uporządkować tak, aby ochraniać nasze słabe strony ku chwale Bożej i ku dobru własnemu i drugich. Dopilnujmy, aby serce nasze było w zupełności oddane Królowi a następnie w mądrości, jakiej On dodaje tym, co Go szukają starajmy się rozłożyć nasz czas i nasze talenty pomiędzy nasze różne obowiązki tak, abyśmy wszystko używali i byli używani ku chwale naszego Boga i w służbie Jego Prawdzie. Gdy to wiernie czynić będziemy, dostąpimy hojnej odpłaty w duchowych łaskach.

Byłoby dobrze, aby wszyscy czytelnicy “Strażnicy” [“Watch Tower” /przyp. tłum] za główne hasło i napomnienie na ten rok wzięli sobie słowa Pawła apostoła:

Czujcie, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się, a wszystkie rzeczy wasze niech się dzieją w miłości - 1 Kor. 16:13-14.

W.T. R-1485-1893

Na Straży 01/1971 str. 1-2.

(Uwaga – oryginalnie jest jeszcze druga część tego artykułu – “Perspektywa polityczna” (“The Political Outlook”) na wtedy bieżący - 1893 rok, która zostanie przetłumaczona w przyszłości.)