R-1371

„Zmartwychwstanie potępionych”

Czytelnik dowiaduje się o znaczeniu tego wyrażenia. My odpowiadamy: Trudność polskich badaczy powstaje z słowa potępionych, które jest błędnym tłumaczeniem słowa greckiego Krisis. Poprawne Wydanie oddaje to wyrażenie: „zmartwychwstanie na sąd,” które udziela prawdziwy sens o wiele więcej jaśniej, chociaż nie całkiem tak; albowiem słowo sąd jest tak często rozumiane, iż oznacza wyrok tylko, gdzie to w rzeczywistości oznacza próbę, włączając, naturalnie wyrok, jako jej wynik. Zdanie przejścia jest: Niektórzy (kościół) przejdą swoje próby i zmartwychwstaną do otrzymania nagrody, gdy inni będą, wzbudzeni na próbę o żywot, podczas wieku Tysiąclecia, kiedy Chrystus i jego kościół będą sędziami.

W.T. R-1371 -1892 r.
Brzask 08/1938 str. 125

Do góry