R-1138 Watch Tower 1889

Nadzieja, która oczyszcza

"A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest" - 1 Jana 3:3 Wobec wszystkich swych doświadczeń, wobec społeczności z Panem, gdy był On w ciele, jakże bardzo Jan, umiłowany uczeń Jezusa, musiał tęsknić za ziszczeniem się "tej nadziei" - aby być podobnym Jezusowi i ujrzeć Go tak jako jest! "Najmilsi! teraz dziatkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on objawi, podobni mu będziemy; albowiem ujrzymy go tak, jako jest". Jakże wielka chwała i radość mieści się w tym zapewnieniu! Ujrzymy Go, naszego Pocieszyciela, we wszystkich naszych próbach, kiedy droga była wąska i stroma; ujrzymy naszą Ucieczkę, gdy wszyscy wokół nas byli obojętni, zimni i cyniczni; ujrzymy naszego Pana, który nazywa nas przyjaciółmi i braćmi; naszego Pasterza, który za nas umarł, który odnalazł nas z taką troskliwością (Jan 15:15) i ostrożnie wprowadził nas na obecne, dobre pastwisko! Więcej nawet: Poznamy Go, zgodnie ze słowami: "...na on czas poznam, jakom i poznany jest" - 1 Kor. 13:12. Czyż serca nasze nie pałają, gdy rozmyślamy o tych chwalebnych perspektywach? Dlatego "ktokolwiek ma nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest". Ożywieni tą nadzieją, jesteśmy posileni, aby u stóp krzyża złożyć wszystkie swoje ziemskie pożądliwości, rozumiejąc, "iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu; bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. Przeto, którzy są w ciele [w grzechu], Bogu się podobać nie mogą". My jednak, którzy postępujemy "nie według ciała, ale według ducha", którzyśmy "wzięli ducha przysposobienia synowskiego", mamy to przeświadczenie, "iżeśmy dziećmi Bożymi" i czekamy z utęsknieniem na owo wspaniałe dopełnienie (Rzym. 8:4-17). Oczyszczajmy samych siebie! Z jaką pilnością musimy strzec naszych myśli, słów i czynów! Aby być podobnymi do naszego Pana, musimy wyzbyć się wszelkich pożądliwości cielesnych, bowiem "jeżeli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej" (1 Jana 2:15-17). Ktoś mógłby powiedzieć: "To nienaturalne tłumić wszelkie pożądliwości cielesne!" Tak, nie jest to naturalne, jest jednak rzeczą Boską! Jesteśmy przecież "nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie" i ubiegamy się o naturę Boską, spodziewając się ujść "skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach" (2 Piotra 1:4). Jakże chwalebna jest ta nadzieja! "Wierna jest ta mowa; albowiem jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy; jeśli [z Nim] cierpimy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zapieramy, i on się nas zaprze..." - 2 Tym. 2:11-13. "Aleć wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego" - 2 Tes. 3:3. Tak jak nasz umiłowany brat, apostoł Paweł, to jedno czyńmy: co za nami jest, zapominajmy, a do tego, co jest przed nami, śpieszmy, biegnąc "do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie" - Filip. 3:14.

W.T. 1889
Straż 9/65