R1031

"Chrześcijanin wyraża bardzo lichy komplement Biblii i swojej własnej wierze w nią, gdy wychodzi z założenia, że NAUKA jest ustalonym punktem pewności, a BIBLIA zmiennym punktem niepewności, i jeśli byłby pozorny konflikt pomiędzy nimi, to Biblia musi ulec najwyższemu autorytetowi nauki"

W.T. R-1031-1888

(Niepublikowany w języku polskim)