R1031

"Bardzo niemiła komplikacja powstała w zamożnym i modnym kościele w Cincinnati. Od jakiegoś czasu kobieta, poprzednio o wątpliwej reputacji, jest stałym uczestnikiem nabożeństw tego kościoła. Często kazania wzruszały ją do łez i na inne sposoby okazywała wielkie zainteresowanie religią. Jednakże prominentni członkowie kościoła, a szczególnie damy, są oburzone na nią za to, że ośmieliła się usiąść pomiędzy poważanymi ludzmi. Pastor został poproszony o poinformowanie jej, że nie jest mile widziana. Jak dotąd nie wydaje się, że usłuchał ich prośbę i dlatego kilka osób mówi o opuszczeniu kościoła, o ile ta kobieta nie zostanie do tego skłoniona. Zastanawiające, czy te damy kiedykolwiek czytały ósmy rozdział Jana, od trzeciego do jedynastego wersetu. Prawdopodobnie nie, a jeśli czytały, to jest bardzo prawdopodobne, że nie wierzą one w żadnego takiego ducha, jak ten który został pokazany przez Jezusa Chrystusa." - wybrane

Kto jest tak wybredny? "kościół". Czyjego ducha przejawia? Z pewnością kościół założony przez Chrystusa zawiera Marię Magdalenę. Wielce modne kongregacje światowe mają jego ducha, który jest przeciwny duchowi Chrystusa.

--W. M. WRIGHT.

W.T. R-1031-1888

(Niepublikowany w języku polskim)