R-1022

Rozmaitości

Człowiek, na którego honorze nie można polegać w transakcjach biznesowych, jest niewierzący, choćby nadzorował tuzin ewangelicznych szkół niedzielnych, przewodniczył w południowych spotkaniach modlitewnych i był uważany za najwytworniejszy filar kościoła.

Zion's Watch Tower, kwiecień 1988, R-1022
Straż, 2/2009, str. 32

Do góry