R1020

Gorliwość i entuzjazm grzeszników służących diabłu powinny zawstydzić obojętność i opieszałość chrześcijan służących Bogu.

W.T. R-1020-1888

(Niepublikowany w języku polskim))