R996

Nowe zarządzenia pocztowe wymagają, aby nasze listy składały się z bona fide [aktualnych] prenumeratorów. Jesteśmy zobowiązani do większej dokładności niż poprzednio i wszyscy, którzy chcą nadal otrzymywać STRAŻNICĘ muszą przysłać co najmniej prośbę o nią. Prenumerata tych, których nie stać zapłacić 50 centów, zostanie sfinansowana ze środków funduszu traktatowego, dostarczonych przez bardziej zamożnych.

W.T. R-996-1888

(Niepublikowany w języku polskim)