R988

Starożytni Faryzeusze odrzucili Jezusa ponieważ uczył On ludzi, że Boskie plany łaski są szersze niż oni wierzyli. Poganie, odrzuceni, cały świat ludzkości są objęci tymi planami. Faryzeusze wierzyli, że Żydzi, a szczególnie ich własna sekta, ma monopol na łaskę Boga. Dziwi nas jak ten stary duch ludzkiej natury ujawnia się w naszych dniach. Wielu w kościele wydaje się być tak przeciwnymi wszelkiej perspektywie ewangelii, która poszerza jej zakres poza wąskie linie, które sobie wyobrazili. Idea, iż może w niej być jakieś błogosławieństwo dla niezliczonych mas umarłych, którzy utracili życie przed przyjściem Chrystusa, lub którzy potem umarli bez jakiejkolwiek wiedzy o Nim, to coś czego nie mogą przyjąć. Nie chcą również słuchać interpretacji Pisma, które nie są aktualnie podawane w ich sekcie, lub które umieszczają w zasięgu Boskiej miłości i błogosławieństwa tych, których oni już uznali za będących poza Jego przymierzem. Ludzie lubią myśleć, że należą do tej faworyzowanej klasy, która ma monopol tak na prawdę jak i łaskę Boga. -- Słowa pojednania

W.T. R-988-1887

Na Straży. 2008/4