R-954

Dr S.G. Howe odkrył, że rodzice stu czterdziestu pięciu z trzystu niedorozwiniętych są nałogowymi pijakami. Przypisał on sto przypadków niedorozwoju w stanie Massachussets brakowi umiarkowania, a jego opinia jest podtrzymywana przez najbardziej wiarygodne autorytety.

W.T. R-954-1887
(Niepublikowany w języku polskim)