R-896

Następny numer WATCH TOWER będzie numerem specjalnym Nie należy się go spodziewać przed grudniem.

Drukujemy dodatkowy zapas bieżącego numeru. Możesz zamówić tyle kopii, ile chcesz dla tych, którzy twoim zdaniem mogliby skorzystać lub przyślij nam ich adresy wyraźnie napisane. Oferta jest bezpłatna.

W.T. R-896-1886
(Niepublikowany w języku polskim)