R-879

PIERWSZY TOM WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO – Pierwszy tysiąc został wyczerpany i teraz wysyłamy drugi tysiąc. Warunki zobacz na ostatniej stronie. Ktokolwiek w jakimkolwiek czasie zapłacił za tę książkę i jeszcze jej nie otrzymał, powinien powiadomić nas jak najszybciej. Zrealizowaliśmy wszystkie zaległe zamówienia, dla których mieliśmy pełny adres.

W.T. R-879-1886
(Niepublikowany w języku polskim)