R-833

Jeśli ktoś dałby mi naczynie z piaskiem i powiedział, że są w nim cząstki żelaza, mógłbym wypatrywać ich moimi oczami albo szukać moimi niezdarnymi palcami i nie być w stanie ich znaleźć; ale pozwólcie, że wziąłbym magnes i pomachał nim – jakże przyciągnąłby on do siebie najbardziej niewidoczne cząstki, zwykłą siłą przyciągania! Niewdzięczne serce, podobnie jak mój palec w piasku, nie odkrywa żadnej łaski; ale pozwólmy wdzięcznemu sercu przeżyć dzień, a, jak magnes znajduje żelazo, tak ono znajdzie w każdej godzinie jakieś niebiańskie błogosławieństwa; tylko żelazo w Boskim piasku jest złotem. - O. W. Holmes

W.T. R-833-1887
(Niepublikowany w języku polskim)