R-823

Poszukujemy adresu szwedzkiego brata, którego serce jest przepełnione miłością Prawdy i chęcią służenia jej, który ma następujące kwalifikacje do specjalnej służby, tj. nie ma rodziny, ma dobre wykształcenie szwedzkie i dobrą znajomość języka angielskiego. Taka osoba jest proszona o jak najszybszy kontakt z wydawcą.

W.T. R-823-1886
(Niepublikowany w języku polskim)