R-822

Rocznica Święta Przejścia przypada w tym roku w kwietniu i będzie ogłoszona w naszym kolejnym numerze. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy mogą przeznaczyć na to czas i pieniądze, zorganizują to tak, by obchodzić rocznicę tutaj razem z nami. Mamy nadzieję na bardzo powszechne zgromadzenie. Niech wszyscy głoszący bracia uczynią dodatkowy wysiłek, by być obecnymi razem z nami.

W.T. R-822-1886
(Niepublikowany w języku polskim)