R-770

Z powodu wyczerpania nakładu broszury CIENIE PRZYBYTKU, ten numer czasopisma odtąd zaspokoi zapotrzebowanie na nią. Nasze czasopismo w zwykłym rozmiarze nie zmieściłoby jej w całości, dlatego wydaliśmy podwójny numer. Gruntowne przeanalizowanie tematu tutaj zaprezentowanego będzie wymagać nie mniej niż dwóch miesięcy. Niech te uroczyste lekcje będą tak wzmocniające dla waszych serc jak dla naszego.

W.T. R-770-1885
(Niepublikowany w języku polskim)