R-764

„Zaszczyty poprzedza pokora; wywyższenie poprzeda poniżenie. Duma jest dręczącym grzechem tego wieku, a duchowa duma jest jedną z najsilniejszych zasadzek diabła. Strzeżmy się tych zasadzek.”

W.T. R-764-1885
(Niepublikowany w języku polskim)