R-747

JEZUS był uczyniony doskonałym jako człowiek; jako taki był doskonały, w przeciwnym wypadku nie mógłby być naszym okupem. Jedna niedoskonała istota nie może odkupić innej niedoskonałej istoty. Tak jak zostało pokazane w figuralnych ofiarach za grzech pod zakonem, ofiara musi być bez skazy. Tak również w pozafigurze – rzeczywista ofiara za grzech – Baranek Boży, który zgładził grzech świata, był doskonały, bez najmniejszej skazy – „baranek bez wady” (Hebr. 2:10)

W.T. R-747-1885
(Niepublikowany w języku polskim)