R-656

„Strzeż się złych myśli. Spowodowały one wiele krzywd w świecie. Uważaj na nie, módl się przeciwko nim. Przygotowują one drogę dla przeciwnika.”

W.T. R-656-1884
(Niepublikowany w języku polskim)