R–249c

PYTANIA KORESPONDENTÓW

Pytanie: Bracie Russell – Czy będzie to dzieło Wieku Tysiąclecia by naprawić rodzaj ludzki do doskonałości istot, czy raczej będą podniesieni z grobów jako doskonali ludzie – usprawiedliwieni przez okup Jezusa do doskonałego życia?

Odpowiedź: Będzie to dzieło całego wieku by przynieść ludzkość do doskonałości ludzkich istot: Jest to zwane "czasami (latami lub wiekiem) naprawienia” – chociaż cała ludzkość nie osiągnie doskonałości w tym samym czasie, mimo to, ci, którzy wtedy nie zgrzeszą przeciwko światłu – grzech na śmierć (wtóra śmierć), będą udoskonaleni podczas tego wieku.

Są oni usprawiedliwieni w oczach Bożych (Ojca) przez śmierć Jezusa za ich grzechy , dlatego prawo Ojca więcej już nie skazuje ich do grobu, ale Jezus przez kupno, ma kontrolę nad nimi i podczas Wieku Tysiąclecia będą "naprawiać wszystkie rzeczy”. I kiedy wszyscy będą przyniesieni do harmonii i doskonałości – pod koniec tego wieku – Syn także dostarczy Królestwo Bogu, więcej Ojcu – (1 Kor. 15:28).

Pyt. Kiedy będą wiedzieć jaka jest wola Mistrza i nie odniosą więcej plag?

Odp. Odnoszenie plag nawiązuje do (Łuk.12:24, 48), co nie ma względu na świat, ale na uczniów Jezusa (sługi), którzy będą żyli w końcu lub "żniwie” tego wieku. "Małe stadko” będzie "godne ujść tego wszystkiego”, kiedy większa cześć sług Jezusowych, z powodu braku harmonii z jego planem itd., będzie przechodzić przez ten wielki czas problemów, które zakończą ten wiek i rozpoczną Wiek Tysiąclecia – niektórzy z nich przejdą przez surowsze próby niż inni (wiele lub kilka plag), jak będą zaniedbywać wiedzę i czynienie woli Mistrza. Ale ta zasada będzie się odnosić także do następnego wieku.

Zion's Watch Tower, lipiec i sierpień 1881
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry