R-215b

Rozstrzygający argument

Przeczytałem, że Benjamin Franklin próbował przekonać ówczesnych rolników, że gips użyźnia glebę. Wszystkie jego filozoficzne argumenty nie przekonały jednak farmerów. Wziął więc gips i uformował z niego zdanie przy drodze. Pszenica rosnąca poprzez litery była około dwa razy lepsza i zieleńsza niż pozostała pszenica i farmerzy mogli czytać przez miesiące zielone litery zdania: To zostało zagipsowane. Argumenty, ogłada ani wspaniałe kazania nie mogą przekonać grzeszników; oni chcą widzieć kazalnice i ławki kościelne – nasze całkowite oderwanie się od świata, nasz stan umysłu zadowolenia i zwycięską radość, świeżo ściętą prawdę: To zostało odkupione i uświęcone przez ducha Świętego. Ach! Bracie, siostro, przebita dłoń Jezusa może wyrwać źródło deprawacji z naszego serca i otworzyć w nim płynący strumień radości, który będzie przepływać poprzez nasz ból, naszą biedę czy też samotność, prześladowanie, próby jak odświeżająca rzeka przez pustynię piasku. Jest wspaniale żyć w stanie, gdzie słowa 'alleluja' stanowią normalny oddech duszy. Jest to radość niezachwianej wiary i odpoczynek w krwi Jezusa – orędownika świętości.

W.T. R-215b – 1881 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry