R-173d

NOWE BROSZURKI

Jesteśmy poniekąd rozczarowani w związku z broszurkami, ale mamy nadzieję, że będziemy w stanie wysłać wam próbki kilku w przeciągu miesiąca. One będą bezpłatne dla wszystkich, którzy zgodzą się mądrze ich używać. Doradzamy, abyście uczynili listę wszystkich Chrześcijan, co do których widzicie jakąkolwiek nadzieję zainteresowania ich, i wysyłali im broszury w porządku w jakim są ponumerowane, tak, aby oni poznawali tematy w sposób połączony. Uczyńcie swoje listy bezzwłocznie.

W.T. R-173d-1880
(Niepublikowany w języku polskim)