R-173c

Ktoś przepięknie powiedział: “Zauważyłeś, że wszystkie wieczorne cienie wskazują na Wschód, gdzie nastąpi wschód słońca. Tak więc każdy cień uczyniony przez obniżające się słońce ziemskiej pomyślności wskazuje z niezawodną przepowiednią na lepsze nadzieje, które są rozniecane przez jaśniejące obietnice Boga”.

Przystosuj się do myślenia energicznie. Umysłowy kapitał, tak jak finansowy, aby być cokolwiek warty, musi być dobrze zainwestowany – musi być właściwe dopasowany i zastosowany i na zakończenie tego – ostrożne, głębokie i intensywne myśli są niezbędne, jeśli poszukuje się wspaniałych rezultatów.

Moment, w którym staramy się podejrzeć poza objawienie, i zbadać tajemnice natury, tracimy naszą prawdziwą przyjemność z obu.

W.T. R-173c-1880
(Niepublikowany w języku polskim)