R-163

NASZA PODRÓŻ NA PÓŁNOC

Przyjaciele z Danville, N.Y. mogą się nas spodziewać w czwartek wieczorem, 4 listopada, z Honeoye, N.Y. w niedzielę, 7 listopada, a w Brockport, N.Y. 11 listopada. Spodziewamy uczynić jeszcze trzy inne przystanki, ale nie prowadzić innych publicznych zebrań, niż w powyżej nazwanych miejscach. W związku z wieloma prośbami będzie mi towarzyszyła siostra Russell.

Następujące osoby będą miały pełną odpowiedzialność za przygotowania. Oczekuje się od nich, że, pod Pańskim kierownictwem, przygotują najlepsze z możliwych, czyli spójne, ustalenia.

Brat B. W. Keith ...................... Danville, N.Y.
Brat Ira Allen ........................... Honeoye, N.Y.
Siostra J. G. Heath ................... Brockport, N.Y.

Wszyscy przyjaciele w sąsiedztwie tych miejsc, którzy pragną uczestniczyć w spotkaniach, są serdecznie zaproszeni do uczynienia tego. Będą poczynione pewne ustalenia dotyczące ugoszczenia was.

Przeczytaliśmy listy, itd., od zgromadzeń na Wschodzie – w New Jersey, Delaware, itd. – które przypuszczały, że nasza podróż przyprowadzi nas blisko nich, ale tak się nie stanie. Chcielibyśmy im powiedzieć, że mamy nadzieję pojechać w podróż na Wschód w okolicach stycznia 1881. Chcielibyśmy udać się tam wcześniej, ale spodziewamy się zobaczyć niektóre drogie jednostki na Zachodzie w grudniu.

C. T. Russell, Redaktor.

W.T. R-163-1880
(Niepublikowany w języku polskim)