R-152

WYŚLIJ KARTKĘ POCZTOWĄ

Chcielibyśmy wysyłać “Strażnicę” wszystkim zainteresowanym nią dostatecznie by czytać ją uważnie, ale nie mamy ani jednej na zmarnowanie. Nie będziemy się włączać w żebranie, przymuszanie, ani nękanie o płatności, jak to jest tak powszechne wśród czasopism religijnych. Wiecie, że drugi tom rozpocznie się w lipcu 1880, i jeśli będziecie zainteresowani i zapragniecie jego kontynuacji, powinniście w jakiś sposób okazać swoje życzenie. Wiecie, że gazeta jest BEZPŁATNA dla wszystkich, którzy chcą ją czytać i uważają się za niezdolnych do zapłacenia za nią. Wiecie również, że każdego roku spodziewamy się przynajmniej kartki pocztowej od każdego prenumeratora. Jeśli więc pragniecie kontynuacji odwiedzin “Strażnicy” w tym roku, i jeszcze nas o tym nie poinformowaliście, uczyńcie tak w tej chwili, albo nie bądźcie ani zaskoczeni, ani obrażeni, jeśli nie otrzymacie listopadowego numeru.

W.T. R-152-1880
(Niepublikowany w języku polskim)