R-118

Przez ubranie się w Chrystusa zdejmiecie z siebie miłość tego świata; będziecie żyli ponad światem, podczas, gdy będziecie w nim żyli. Jeśli Chrystus będzie w waszych sercach, świat będzie na właściwym miejscu. Jeśli będziecie ubrani w słońce, księżyc (wszelkie podksiężycowe rzeczy) będą pod waszymi stopami.

W.T. R-118-1880
(Niepublikowany w języku polskim)