R-93b

Nasze źródło

Niektóre fakty odnoszące się do powrotu Żydów wspomniane w naszym ostatnim numerze wydawały się bezpośrednio wskazywać na wypełnienie się proroctw związanych z ich powrotem. Niektórzy wydają się skłaniać do podważania wiarygodności naszych informacji, brat H.A. King pisze: 'na podstawie jakiego źródła twierdzisz, że Rosja uchwaliła prawa zmuszające Żydów do opuszczenia tego kraju?' (Charakterystyczną cechą godną podkreślenia jest to, że gdy tylko Bóg otworzył granice Palestyny tak, aby Żydzi mogli powrócić i cieszyć się pewną dozą wolności, w tym samym czasie On wypędzał ich z Rosji, gdzie żyje około jednej trzeciej tego narodu). Odpowiadamy, że publiczna prasa jest naszym źródłem i z pewnością bezstronnym świadkiem. Jako przykład załączamy z dzisiejszego wydania The Pittsburg Dispatch (29 marzec – 1880 przypis tł..) następujący urywek:

„Zamiast ustępstw w odniesieniu do pozycji Żydów, spodziewanych przed rocznicą wstąpienia na tron Cara, obserwuje się wzrost srogości. Żydzi są zmuszani do przedstawiania siebie jako protestanckich chrześcijan, aby uniknąć wypędzenia z St. Petersburgu. W okręgach tulskim, orłowskim, czarkowskim Żydzi, którzy od lat prowadzą interesy, są bezlitośnie wypędzani'.

W.T. R-93b – 1880 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry