R-0070b

Nasz Żywy Zbawiciel

Pomimo, że znaliśmy Chrystusa w ciele i pamięć o tym „mężu boleści”, który kupił nas swoją drogocenną krwią, jest słodka i święta, to teraz znamy go jako naszego żywego Odkupiciela, którego (z powodu posłuszeństwa „aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”), „Bóg wielce wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię.” „On to jest Panem wszystkich”. Naszym żywym Zbawicielem.

W.T. R-70b – 1880 r.
(Niepublikowany w języku polskim)

Do góry