R-44

Od kiedy tureckie władze zniosły dziesięć lat temu ograniczenia, które limitowały żydowską populację w Jerozolimie, Żydzi wykupili całą ziemię jaką tylko mogli w starożytnym mieście i, w niektórych wypadkach, wybudowali poza murami całe ulice domów. Synagogi i żydowskie szpitale rozmnożyły się i niemieccy Żydzi mają nie mniej niż szesnaście stowarzyszeń dobroczynnych, oraz dwadzieścia osiem religijnych domów kongregacyjnych. Zaczęły działać dwie gazety. W szpitalu Rotschilda, oraz innych, corocznie dba się o 6000 pacjentów. Baron Rotschild ma hipotekę nad całością Palestyny jako zabezpieczenie dla swej pożyczki w wysokości 200 000 000 franków dla tureckiego rządu. Mówi się, że wartość ziemi u bram miasta zwiększyła się więcej niż dziesięciokrotnie, podczas gdy budownictwo i praca konstrukcyjna wszelkiego rodzaju są prowadzone dniem i nocą. Ponadto relacjonuje się, że imigranci, w wielkim stopniu pochodzący z Rosji, “są ożywieni przez religijny entuzjazm bardzo odznaczającego się rodzaju”.

W.T. R-44-1879
(Niepublikowany w języku polskim)