Podatek od łupów wojennych

I rozdzielisz te łupy na dwie części, między żołnierze, którzy na wojnę wychodzili, i między wszystko zgromadzenie.
4 Mojż. 31:27

Po wojnie z Madianitami Izraelici zgromadzili liczne łupy. Przy tej okazji Mojżesz ustanowił podatek wojenny: 50 procent. Ktoś powie, że to niesprawiedliwe, bo przecież żołnierze narażali życie, ciężko pracowali. Być może był to podatek zaporowy, by nie łakomić się zbytnio na łupy. Ale też z drugiej strony wojsko było przecież na utrzymaniu całej społeczności. Jeśli się bili, to nie pracowali w polu, a jedli. Dlatego dzielili się solidarnie z całym społeczeństwem pół na pół.

W ostatnich czasach mało się prowadzi wojen militarnych. Za to bardzo powszechnie i na wielką skalę prowadzone są wojny gospodarcze. Ich łupy to miliardowe dochody na rynkach finansowych. Gdyby zgodnie z Prawem Bożym wprowadzić od tych dochodów 50-procentowy podatek, to problem zadłużenia państw nie tylko by nie istniał, ale zapewne można by wszystkich innych ludzi zwolnić z podatków. Ale w naszym systemie gospodarczym łupy wojen ekonomicznych są całkowicie nieopodatkowane. Zatrzymana zapłata woła do Sprawiedliwego.

Daniel


Podpis