Analiza i synteza

A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
3 Mojż. 1:6

To zastanawiający przepis. Dlaczego ofiara, która i tak miała spłonąć, była dzielona na sztuki? Praktyczne wyjaśnienie być może brzmiałoby – żeby się szybciej i łatwiej spalała. Baranek paschalny miał być pieczony w całości, gdyż nie miał się spalić, tylko zostać zjedzony.

Napisane jest też, że owe sztuki miały być układane porządnie (hebr. arach znaczy uszykować, ułożyć w porządku). Zwierzę nie miało więc płonąć w takim kształcie, w jakim żyło, ale podzielone na sztuki i ułożone w sposób znany tylko kapłanowi.

Analiza i synteza, to rozkład po to, by złożyć rozłożone części na nowo. To, co człowiek przynosi na ofiarę, a zwłaszcza jego życie, musi zostać poddane analizie, rozkładowi, by następnie mogło zostać porządnie ułożone w procesie twórczej syntezy.

Tylko paschalny baranek nadaje się do ofiarowania w takiej całości, w jakiej ułożyło się jego mesjańskie życie. Nasze ofiary muszą zostać podzielone na sztuki i ułożone w Bożym porządku.

Daniel