Powitanie miesięcy księżycowych 5773

17.09.2012 Powitanie miesiąca Tiszri (7.5773)
17.10.2012 Powitanie miesiąca Cheszwan (8.5773)
15.11.2012 Powitanie miesiąca Kislew (9.5773)
14.12.2012 Powitanie miesiąca Tewet (10.5773)
12.01.2013 Powitanie miesiąca Szwat (11.5773)
11.02.2013 Powitanie miesiąca Adar (12.5773)
12.03.2013 Powitanie miesiąca Nisan (01.5773)
11.04.2013 Powitanie miesiąca Ijar (02.5773)
10.05.2013 Powitanie miesiąca Siwan (03.5773)
09.06.2013 Powitanie miesiąca Tammuz (04.5773)
08.07.2013 Powitanie miesiąca Aw (05.5773)