Święte szaty Aarona

A teć są szaty, które urobią: Napierśnik, i naramiennik, i płaszcz, i suknia haftowana, czapka i pas. I urobią te szaty święte Aaronowi bratu twemu i synom jego, aby mi kapłański urząd sprawowali. 2 Mojż. 28:4

      Święte szaty Aarona składały się łącznie z ośmiu elementów, z których w powyższym wersecie wymienionych jest sześć. Pozostałe dwa to płócienne spodnie oraz diadem na zawoju. Jako powód dlaczego nie są one tutaj wymienione podaje się to, że mowa jest o tych elementach stroju, które Mojżesz zakładał Aaronowi. Kapłan sam w odosobnieniu zakładał sobie spodnie, a złoty diadem może być uznany za część zawoju.

Owe osiem elementów stroju to:

1. Lniane spodnie zakrywające nagość
2. Lniana tunika okrywająca całe ciało.
3. Lniany pas do przewiązywania tuniki
4. Zawój na głowę

Powyższe cztery elementy stroju nosili wszyscy kapłani, zaś najwyższy kapłan, usługujący w Przybytku dodatkowo na szaty te zakładał jeszcze:

5.Suknię – rodzaj wierzchniej szaty nakładanej na tunikę, wykonanej z niebieskiego materiału, prawdopodobnie wełny, ozdobionej u dołu dzwoneczkami i owocami granatu.
6. Efod – rodzaj fartucha składającego się z dwóch części, przedniej i tylniej połączonych pasami i naramiennikami, na których kamieniach wypisane zostały dwanaście imion synów Jakuba
7. Napierśnik, tkany tak jak efod i na stałe do niego przymocowany, na którym umieszczone zostało dwanaście kamieni pokoleń Izraela
8. Diadem ze złota z napisem „Święty dla Boga

Objaśnienie symbolicznego znaczenia świętych szat kapłana to zapewne obszerna i trudna do zgłębienia nauka. Komentujący nie posiada wystarczającej wiedzy, by podjąć się tego zadania. Jednak pewne ogólne zasady widoczne są na pierwszy rzut oka. Jest tylko jeden Najwyższy Kapłan i tylko Jego dotyczy symbolika elementów stroju zapisanych w punktach 5-8. Pozostali wierzący mogą starać się o lniane szaty wymienione w punktach 1-4.
      Zakładane w odosobnieniu i samodzielnie przez usługującego lniane spodnie oraz zakładana przez Mojżesza lniana tunika zasłaniały nagość ciała. Podstawą usprawiedliwienie od grzechu jest pokuta oraz wiara. Skrucha i poczucie wstydu, chęć poprawy – to elementy własnej pracy. Rzeczywiste i pełne okrycie niedoskonałości i grzeszności – to dzieło duchowego Mojżesza. Tunika przewiązana pasem wierności i prawdy przylega dokładniej do ciała, przybiera jego kształty. Wierna służba i staranie o poznanie Prawdy sprawia, że zasługa szaty Jezusa staje się jakby częścią naszej własnej osobowości. Zawój na głowie symbolizuje poddanie. Pokora i bojaźń Pańska chronią wierzącego przed wieloma błędami i stają się początkiem prawdziwej mądrości.
      W Chrystusie zauważamy dodatkowe cztery elementy stroju Najwyższego Kapłana: Piękną ozdobną suknię Jego zasługi dla zbawienia naszego oraz zbawienia wszystkich ludzi; składający się z dwóch części efod przymierza, w którym zarówno tylnia część Przymierza Synaju, jak i przednia – Nowego Przymierza podtrzymywana jest przez naramienniki narodu Izraela; Napierśnik Sądu, który daje Mu prawo sądzeniu w Imieniu samego Boga wszystkich ludzi oraz złoty diadem świętości, wyróżnienia i panowania nad całym stworzeniem.

Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania. – Hebr 4:14
     

Daniel

Przeczytaj Tekst z Biblii Gdańskiej