Komentarz do:
Mishpatim (Sądy) 2 Mojż. 21:1-24:18

Szabbat   27 Szewat 5766
25 lutego 2006– Przepisy o niewolnikach (2 Mojż. 21:1-11) – Przepisy dotyczące aktów gwałtu (2 Mojż. 21:12-27) – Przepisy dotyczące odpowiedzialności właściciela (2 Mojż. 21:28-36) – O odszkodowaniach (2 Mojż. 22:1-15) - Różne przepisy moralne i religijne (2 Mojż. 22:16-23:9) – Rok sabatowy i sabat (2 Mojż. 23:10-13) – Trzy uroczyste święta (2 Mojż. 23:14-19) – Anioł Pański przewodnikiem ludzi (2 Mojż. 23:20-33) – Zawarcie przymierza (2 Mojż. 24:1-11) – Mojżesz na górze Synaj (2 Mojż. 24:12-18) –

Autor komentarza znowu odczuwa wielką radość i słodycz z obcowania ze Słowem Pana.

To prawda, że w świetle dzisiejszych pojęć o równości ludzi, ich praw do wolności i decydowania o swoim losie - przepisy dotyczące niewolników czytamy trochę z uczuciami rezerwy - ale ufajmy, że na tamten czas - w porównaniu z praktykami innych nacji, gdzie właściciel niewolnika czy niewolnicy praktycznie decydował o życiu i śmierci człowieka - te prawa były humanitarne i chroniły los niewolników. Jeśli prześledzi się wieści o traktowaniu czarnych niewolników przez ich bezlitosnych właścicieli na przełomie osiemnastego i dziewietnastego stulecia - to rozsądną myślą jest, że gdyby pseudochrześcijańscy obszarnicy umysłem i sercem szanowali prawo zakonu w postępowaniu z podległymi im ludźmi, to los tych ostatnich byłby o wiele bardziej znośny, nie byłby bezprawiem i brakiem jakichkolwiek zasad...

Pomyślmy jednak o pewnym zniewoleniu, które może być pięknym symbolem naszego poddania się Bogu. Myślę tu o przepisie dotyczącym takiego szacunku i umiłowania swojego pana przez niewolnika, które skłaniało go do pozwolenia na przebicie swojego ucha na odrzwiach domu i na stawienie się przed Panem w celu całkowitego oddania się w niewolę...

Wierzę, że nasze przymierze ofiary jest tego rodzaju oddaniem się w niewolę - i nie z przymusu - ale z uczuciami szczerego poświęcenia i całkowitego umiłowania naszego Pana...

Pomyślmy z uznaniem i szacunkiem o Bogu jako prawodawcy, który nakazywał dbać między innymi o los przechodnia, wdowy, uwiedzionej dziewicy. Dla autora komentarza przepis o zakazie spożywania mięsa rozszarpanego - to symbol na stosunek prawego człowieka do agresji, przemocy - brzydźmy się takimi postawami, gwałtownymi uczuciami nienawiści i nieuzasadnionego gniewu, brutalnymi czynami.

Piękny jest przepis o trzech bardzo ważnych świętach w życiu Izraela. Proszę, i my ludzie wierzący ery chrześcijańskiej - w okresie wczesnej i późnej wiosny, a także jesieni - kiedy w naszym układzie pór roku przypadają wymienione święta - praktykujmy pełne skupienia myśli o Bogu, swoim życiu i swoim poświęceniu...

W tych rozmyślaniach nie zapominajmy o opiece Bożego Anioła nad naszym osobistym i społecznym życiem. Posłuszeństwo jego głosowi, który przemawia do nas słowami Pisma Świętego, pamięć o jego opiece, ufność w Bogu uczyni (jeśli taką będzie wola Pana) liczbę dni naszych pełną - czyż to nie wspaniała obietnica, że przeżyjemy nasze życie, doznając (jeśli Pan pozwoli) uczucia sytości...