Biblię Nowego Testamentu w tłumaczeniu Gdańskim
czyta br. T. Wiśniewski       Posłuchaj Starego Testamentu

Ewangelia wg Mateusza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ewangelia wg Marka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ewangelia wg Łukasza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ewangelia wg Jana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dzieje Apostolskie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

List do Rzymian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. List do Koryntian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. List do Koryntian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

List do Galatów

1 2 3 4 5 6

List do Efezjan

1 2 3 4 5 6

List do Filipian

1 2 3 4

List do Kolosan

1 2 3 4

1. List do Tesaloniczan

1 2 3 4 5

2. List do Tesaloniczan

1 2 3

1. List do Tymoteusza

1 2 3 4 5 6

2. List do Tymoteusza

1 2 3 4

List do Tytusa

1 2 3

List do Filemona

1

List do Żydów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

List Jakuba

1 2 3 4 5

1. List Piotra

1 2 3 4 5

2. List Piotra

1 2 3

1. List Jana

1 2 3 4 5

2. List Jana

1

3. List Jana

1

List Judy

1

Objawienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22