Kaseta 1
Ja zaśpiewam o Chrystusie

W nagraniu Chóru „Sela”
Kraków, 1984

Odtwórz całą listę

Ja zaśpiewam o Chrystusie (PBT 132)
O dawco życia, chwała Ci (PBT 65)
Czymże Panie się odwdzięczę (PBT 321)
Nie straszny nam już dzisiaj grób (PBT 20)
Dziś się raduje każdy brat (PBT 144)
Przyszła chwila dla Syonu (PBT 216)
Północą głęboką (PBT 483)
Groźnie się burzy bezbrzeżny ocean (PBT 467)
Już ta chwila niedaleko (PBT 276)
Na nowo jeden rok przeminął (PBT 478)
Święty, święty, święty (PBT 337)
Gdy Pan już swój obejmie rząd (PBT 55)

O nasz wielki święty Panie (W.A. Mozart)
Jako rzecz dobra i jako przyjemna (M.Gomółka Psalm 133)
Mam przecz Pana miłować (M.Gomółka Psalm 23)
Mój wiekuisty Pasterz mnie pasie (M.Gomółka Psalm 23)
Błogosławiony człowiek, co się tak sprawuje (Wacław z Szamotuł)
Mądrość Ojca Wszechmocnego (C.Bazylik)
Guerissez moi (T.Crecquillon)
Für deinen Thron (J.S.Bach)
Jesu, meine Freude (J.S.Bach)
Drum fahrt (J.S.Bach)
Kto los swój oddał w ręce Boga (J.S.Bach, PBT 354)
Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego (F.Mendelssohn, PBT 476)
Ojcze Niebiański (PBT 346)
Nynie otpuszczajeszi (Archangielski)
Tiebie pojem (S.Rachmaninow)
Ojcze nasz, który jesteś w niebie (Dawidowski)
Oto jako rzecz dobra (J.Walkier, Psalm 133)


Kaseta 2
Pójdę za Jezusem

W nagraniu Chóru „Sela”
Kraków, 1985

Odtwórz całą listę

Pójdę za Jezusem (PBT 351)
Kościoła świętą głową (PBT 281)
Niech się dzieje wola Twoja (PBT 51)
Zbliżmy się do Chrystusa stołu (PBT 340)
Bliżej, o bliżej (PBT 442)
Na opoce wieków tam (PBT 251)
Ten, który stworzył cały świat (PBT 283)
Do światła dąż (PBT 315)
Maluczko, a ujrzycie mnie (PBT 7)
Kto krwią świętą kupił mnie (PBT 15)
Podnieś sztandar swój Syjonie (PBT 58)
Chwalmy Pana pod niebiosy (PBT 237)

Świętą księgę (PBT 22)
Mój Zbawca na Kalwarii zmarł (PBT 345)
Gdy widzę wieniec z cierni (PBT 436)
Uwielbiam miłość niepojętą (PBT 446)
Chwalże ma duszo Mocarza (PBT 373)
Nie należę już do siebie (PBT 191)
Jak błogo wiedzieć, Jezus jest mój (PBT 452)
Ja nie wiem, co mnie czeka (PBT 110)
Ty zawsze widzisz nas (PBT 305)
Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów (PBT 336)
Albowiem tak Bóg umiłował świat (Jan 3:16)


Kaseta 3
Imię Jezus

W nagraniu Chóru „Sela”
Kraków, 1987

Odtwórz całą listę

Imie Jezus (PBT 278)
Nie dla mnie ziemski stan (PBT 47)
Wolności, Panie, dałeś dar wielki (PBT 54)
Czy w dzień jasny, czy też w mrok (PBT 313)
Drogi Zbawco i mój Panie (PBT 90 melodia)
Do Ciebie wołam (PBT 64)
Czekam wiernie dnia Pańskiego (PBT 102)
Zapomnij o smutku (PBT 60)
Serce moje wciąż się smuci (PBT 3)
O Ty, co ścierasz z oczu łzy (PBT 228)
Bacz na Pana duszo ma (PBT 359)
Dzieci, ojciec wzywa was (PBT 278)
Do boju w imię krzyża (PBT 272)

Chwalmy bracia Króla nieba (PBT 235)
O Panie, ześlij światła krąg (PBT 260)
Jezus jest ucieczką dusz (PBT 137)
Jak dobry Stwórca Bóg (PBT 21)
Radosna dziś nowina brzmi (PBT 255)
Czym się odpłacę za Twą krew (PBT 324)
Gdzie gwiazdek błyszczy rój (PBT 192)
Mam pokój w sercu moim dziś (PBT 412)
W Chrystusa dążę ślad (PBT 114)
Gdy na krzyż Twój podnoszę wzrok (PBT 325)
Czym człowiek marny pył (PBT 28)
Na wybrzeżu, gdzie szczyt skały (PBT 37)
Jezu, racz w opiekę wziać (PBT 135)


Kaseta 4a
Mój Wielki Bóg

W nagraniu Chóru „Sela”
Kraków 1989

Odtwórz całą listę

Mój wielki Bóg
Bóg tak kochał świat
Na krzyżu Jezu, zmarłeś
Jam nie jest godzien Jezusa miłości
Bez Niego ja nic nie zrobię
Then I met Jesus
Pieśń Ruty
Swing Low, Sweet Chariot
My Lord, What a Mourning
Soon I Will Be Done
The Deep Love

Kantata „Pierwsza Kolęda”

Nagranie całej kantaty w jednym pliku

Pośpieszcie o wierni
Pierwsza kolęda
Raduj się ziemio
Mieścino mała, Betlejem
W ubogiej stajence
Pasterze strzegli swoich trzód
Cześć Bogu bądź w wysokościach
Nad Betlejem w ciemną noc
Niechaj rozbrzmiewa
Naprzód, naprzód
Ta święta noc


Kaseta 5
Psalmy

w nagraniu Chóru „Sela”
Stara Synagoga, Kraków, 14 stycznia 1990

Odtwórz całą listę

Psalm 117 (Wacław z Szamotuł)
Psalm 133 (M.Gomółka)
Psalm 23 (M.Gomółka)
Psalm 116 (M.Gomółka)
Psalm 88 (M.Gomółka)
Psalm 130 (C.Bazylik)
Psalm 71 (C.Bazylik)
Psalm 86 (C.Bazylik)
Psalm 137 (M.Gomółka)
Psalm 2 (M.Gomółka)
Psalm 50 (M.Gomółka)
Psalm 19 (M.Gomółka)
Psalm 1 (Wacław w Szamotuł)
Psalm 128 (C.Bazylik)
Psalm 8 (M.Gomółka)
Psalm 149 (H.Schütz)
Psalm 103 (M.Gomółka)
Psalm 96 (G.Croce)
Psalm 133 (J.Walkier PBT)


Nagranie z koncertu
Pieśni Tęsknoty

w nagraniu Chóru „Sela”
Niepołomice, 16 sierpnia 1997

Odtwórz całą listę

Jak szuka jeleń (F.Mendelssohn-Bartholdy, PBT 476)
„Variations Serieuses” na fortepian (F.Mendelssohn-Bartholdy)
Aria św. Pawła z oratorium „Św. Paweł” (F.Mendelssohn-Bartholdy)
Błogosławieni ci, co cierpią (F.Mendelssohn-Bartholdy, PBT 476)
Deep River (spirituals, opr. E.Carter)
Szczęśliwy, kto przebywa w Bogu (A.Wedela)
Chór niewolników hebrajskich z op. „Nabucco” (G.Verdi)
Niech się dzieje wola Twoja (PBT 51)
Czy w dzień jasny, czy też w mrok (PBT 313)
Nynie otpuszczajeszi (M.Archangielski)
Wo Carstwii Twojom (Mat. 5:10-12)
Kto przelał swą na krzyżu krew (PBT 331)
Już wschodzi słońce przyszłych lat (PBT 76)
Daleki dla mnie dzisiaj świat (PBT 48)
Ojcze w niebiesiech (PBT 439)
Niebiański nasz Ojcze (T.Parkinson)
Chór niewolników hebrajskich z op. „Nabucco” (G.Verdi) - bis
Niebiański nasz Ojcze (T.Parkinson) - bis


Płyta 1
Pieśni Królestwa Pokoju

W nagraniu Chóru Konwencji Międzynarodowej
Polanica 2000

Odtwórz całą listę

Good News (Radosna Nowina)
Good News 2
My Lord, What a Mourning (Mój Panie, cóż za lament)
Już wnet wieczna Ewangelia (PBT 424)
El Chyyif (Żyjący Bóg) - Tzivi Avni
Chodesz Yeshua (Nów Zbawienia)
Ruach Adonaj Elai (Izajasza 61 Duch Panującego nade mną)
Gott ist mein Hirt (Psalm 23) F.Schubert
Błogosławieni ci, co cierpią - F.Mendelssohn
Nearer, Still Nearer (Bliżej, o bliżej) (PBT 442)
In God's Eternal Spring (Na wieczną Bożą wiosnę) - T. Parkinson
Błogi Jezu, dusz Pasterzu (PBT 257)
Mam pokój w sercu moim dziś (PBT 412)
Ja potrzebuję Cię (PBT 380)
Von deiner Güt (Z Twojej dobroci) J.Haydn
Jeruzalem
Good News 3


Płyta 2
Pieśni Chwały

W nagraniu Chóru Konwencji Międzynarodowej
Polanica 2002

Odtwórz całą listę

Tylko Ty jesteś, który jesteś (M.Kubic)
Pieśń Ruty
Alleluja (Mikołaj z Radomia)
Dobrotliwość Pańska (Wacław z Szamotuł)
Błogosławiony człowiek (Wacław z Szamotuł)
Mój wiekuisty Pasterz mię pasie (M.Gomółka)
Nieście chwałę mocarze (M.Gomółka)
Bo wiry tak malo (mel.trad.)
Tiebie pojem (S.Rachmaninow)
Wa Carstwii Twajom
Nynie otpuszczajeszi (A.Archangielski)
Holy Art Thou (G.Handel)
Święty, Święty, Święty (PBT 337)
Great is Thy Faithfulness (T.Chisholm)
Tyś jest Najwyższy (mel.trad.)
Jak wielkimś Ty (PBT 475)
Nadzieja („Sól Ziemi”)
Ja, jedynie jestem Panem (M.Kubic)
Jestem tu (M.Kubic)
Tylko Ty jesteś, który jesteś (M.Kubic)


Płyta 3
Myśli skrzydlate

W nagraniu chóru „Sela”
Lanckorona/Kraków 2003

Odtwórz całą listę

Wielki Bog - Chwalże ma duszo (Hofrichter/Stralsund)
O nasz wielki, święty Panie (W.A.Mozart)
Wejrzyj Ojcze na swe dzieci (F.Mendelssohn)
Modlitwa (E.H. Grieg)
Chleba naszego (C.Franck)
Wyznałem (M.Kubic)
Tow l'hodot (D.Kaleta)
El chayif - Modlitwa o deszcz (D.Carmel)
U stóp Pana (D.Kaleta)
O bone Jesu (A.Marco)
Już się zmierzka (W.z Szamotuł)
O Dawco życia (PBT 65)
Ojcze niebiański (PBT 346)
Daj Boże świety (PBT 1)
Niech się dzieje wola Twoja (PBT 51)
Ojcze nasz (S.Moniuszko)
Ojcze nasz (G.Dawidowski)
Amen (J.Stainer)
Amen (M.Praetorius)
Wielki Bóg - Chwalże ma duszo (Hofrichter/Stralsund)


Płyta 4
Pieśni Stopni

W nagraniu chóru „Sela”
Szczytna 2005

Odtwórz całą listę

Szir Ha Maalot (D.Kaleta)
W każdym ucisku (M.Gomółka)
Oczy moje podnoszę na góry (D.Kaleta)
He, Watching Over Israel (F.Mendelssohn)
Uradowałem się, gdy mi powiedziano (M.Kubic)
Boże, który mieszkasz (M.Gomółka)
Gdyby był Pan z nami nie był (D.Kaleta)
Którzy ufają w Panu (D.Kaleta)
Kto ze łzami sieje (G.Minor, PBT 427)
Jeśli Pan domu nie zbuduje (M.Kubic)
Szczęśliwy człowiek (M.Gomółka)
Mogą rzec Pańscy wybrani (M.Gomółka)
Z głębokości (C.Bazylik)
Panie, nie wywyższa się serce moje (M.Kubic)
Pomni Panie Dawida (M.Gomółka)
Wie lieblich ist hinnieden (Zionslieder 94)
Oto jako rzecz dobra (J.Walkier)
Hine ma tow (mel.trad.)
Hine Barchu Adonaj (D.Kaleta)
Oto błogosławcie Pana (M.Kubic)


Nagranie robocze 5
Śpiewajcie Panu pieśń nową

W nagraniu chóru „Sela”
Ochotnica 2007

Odtwórz całą listę

Shiru la Szem shir hadasz
Shalom alejchem
Baruch ata Adoszem
Ruach Adonai elaj
Tow lehodot
Hine barchu et Adoszem
Tow lehodot
El chajiw
Candle Blessing
Chassidie Kadish
Hine ma tow
Yerushalaim shel zahav
Hatikva


Nagranie robocze 6
Pieśni zwycięstwa

W nagraniu chóru „Sela”
Ochotnica 2013

Odtwórz całą listę

Jusq'a la mort / Podnieście, bramy, czoła swe (Psalm 24:7-10) - Stand Up for Jesus (PBT 272)
Stand Up (J. B. Calkin)
Przyszła chwila dla Syonu (PBT 216 druga melodia)
Podnieś sztandar swój, Syonie (PBT 58)
Chrystusowi, hej, żołnierze (PBT 164)
Choć burza huczy wkoło nas (PBT 387)
Ein’ feste Burg ist unser Gott (M. Luter, J. S. Bach)
Be Strong (C. F. Price)
He that shall endure to the end (F. Mendelssohn, z „Eliasza”)
He, watching over Israel (F. Mendelssohn, z „Eliasza”)
We are living (tradycyjna melodia walijska)
W Boga wierz (dzieci)
Chcesz podobać się Bogu (dzieci)
Gdy twe oczy nie widzą (dzieci)
When You Believe (S. Schwartz, z filmu „Książę Egiptu”)
Jako grom szumiącej fali (PBT 155)
Hallellujah! (G. F. Haendel, z „Mesjasza”)
Gdy Pan już swój obejmie rząd (PBT 55)


Nagranie robocze 7
Pieśni zmartwychwstania

W nagraniu chóru „Sela”
Ochotnica 2015

Odtwórz całą listę

Aleksander A. Archangielski (1846-1924) „Christos woskrese”
Troparion „Christos anesti”
Aleksander D. Kastalski (1856-1926) „Christos woskrese”
Johann Rosenmüller (1617-1684) „Welt Ade” (z Kantaty 27 J.S. Bacha)
Johann Sebastian Bach (1685-1750) „Ach, Herr lass dein lieb’ Engelein” (z Pasji Janowej)
Karl Heinrich Graun (1704-1759) „Die Auferstehung”
Edvard Grieg (1843-1907) „Pinsesalme” (pieśń na zesłanie ducha ze suity „Peer Gynt”)
Harry Ellis Wooldridge (1845-1917) „I Am The Resurrection” (z liturgii pogrzebowej)
HoD 265 „Resurrection Song”
Georg Friedrich Händel (1685-1759) „I Know That My Redeemer Liveth” (z „Mesjasza”)
Michał Kubic „Łazarz”
Michal Kubic „Córka Jaira”
Yair Tel-Tsur „Pit’hu li sza’arej” (Psalm 118:19-26)
Daniel Kaleta „Bo nie zostawisz” (Psalm 16:10-11)
PBT 169 „Wielu śpi, lecz nie na zawsze”
PBT 406 „Za ojczyzną zatęskniła”
PBT 434 „Jak będzie nam, gdy po skończonym boju”
Pietro Mascagni (1863-1945) „Inneggiamo il Signor” (z opery „Cavaleria Rusticana”)