Pieśni Brzasku Tysiąclecia
W nagraniu instrumentalnym br. A. Kwaśniewskiego

Zładuj wszystkie pieśni w pięciu zzipowanych plikach

001. Daj Boże Święty
002. Tyś kazał
002a. Za przykład
003. Serce moje
004. Nie dla mnie
005. Za taki słaby
006. Maluczkim stadkiem
007. Maluczko a ujrzycie mnie
008. Dla Jezusa
009. Niech wieczna chwała
010. Już Zbawca świata
011. Niech dzisiaj
011-2. Niech dzisiaj
012. Poprzez życia
013. Żołnierzem Pana
014. Czyż jeszcze zwlekać
014-2. Czyż jeszcze zwlekać
015. Kto krwią świętą
016. Pragnę dążyć
017. Baranku Boży
018. Syonie! powstań!
019. Radości wielkiej
020. Nie straszny już
021. Jak dobry Stwórca
022. Świętą Księgę
022-2. Świętą Księgę
023. Połączmy serca
024. Już nas nie łudzi
025. Syoński ludu
026. Przez Twą Krew
027. Dzieci, Ojciec wzywa
027-2. Dzieci, Ojciec wzywa
028. Czym człowiek
029. Kto wiernie
030. Chrystus przyszedł
031. Boże Ojcze
031-2. Boże Ojcze
032. Wznieście się
033. Z niebiańskich wyżyn
034. W Chrystusa ślad
035. Przed Tron Ojca
036. Śpiewajmy dzisiaj
037. Na wybrzeżu
038. Obecny już jest Pan
039. Co skazitelny
040. Kto wierzy
040-2. Kto wierzy
041. Wiara w Twe Słowo
041-2. Wiara w Twe Słowo
042. O Zbawco!
043. Choć nieraz płacze
044. Do walki
045. O wieczny Boże
046. Sprawiedliwości przyjdzie czas
046-2. Sprawiedliwości przyjdzie czas
047. Nie dla mnie
048. Daleki dla mnie
048-2. Daleki dla mnie
049. Z Bożego Słowa
050. Cokolwiek Ojcze
051. Niech się dzieje
051-2. Niech się dzieje
052. Przy boku Pana
053. Na zawsze z Panem
053a. Na zawsze z Panem
054. Wolności, Panie
055. Gdy Pan już
056.Choć życie ziemskie
057. Nadzieję w sercu
058. Podnieś sztandar
058-2. Podnieś sztandar (mel. 384)
059. Przez Ciebie
059-2. Przez Ciebie
060. Zapomnij o smutku
061. Ucieczką świętych
061-2. Ucieczką świętych
062. Bóg umiłował
063. W cudowny sposób
064. Do Ciebie wołam
065. O Dawco życia
065-2. O Dawco życia
065-3. O Dawco życia
066. Bóg obiecał
067. Choć czasem
068. Twym Słowem
069. Spoczynku pragnie
070. O Panie nasz
071. Chwała Tobie
072. Co to za jasność
073. Już Zbawca obiecany
073. Już Zbawca obiecany (mel. 116)
074. Szczęśliwy człek
075. Chrystus w własnej obecności
076. Już wschodzi Słońce
076-2. Już wschodzi Słońce
077. Gwiazdo jasna!
077-2. Gwiazdo jasna!
078. O Panie przez Twój krzyż
079. Czy słyszałeś
080. Czy w Jezusa wierzysz krew
081. Obietnicę nam wymowną
081-2. Obietnicę nam wymowną (mel. 242)
082. Ojcze z nieba
083. Razem wznieśmy
084. Wiekuisty Ojcze
084-2. Wiekuisty Ojcze
085. Ojcze z nieba
086. Krew, co spłynęła
087. Kto za swój cel
088. Na ziemi tu
089. Przez Świętą Krew
090. Wierzę w Ojca
091. Duch On Święty
092. Nadziejo wiary
093. Już świta
093-2. Już świta
094. O Jezu
095. Jak piękną
095-2. Jak piękną
096. Jezusa Imię
097. Gdy smutek dręczy
098. Złoto i blask
099. Gdzie tylko
100. Panie, gdyś wejrzał
101. Jam ci jest drzwiami
101-2. Jam ci jest drzwiami
102. Czekam wiernie
102-2. Czekam wiernie
102-3. Czekam wiernie (mel. 242)
103. Do Ciebie
104. Do Ciebie śpieszę
105. Ach! weź Ojcze
106. Do Ciebie Zbawco
107. Skąd czerpiemy
108. Gdy smutek dręczył
109. Na służbie
109-2. Na służbie (mel. oryg.)
110. Ja nie wiem
111. Ja wiem
112. Zasyłam dziś
113. Cześć Panu
113a. Dziś jestem szczęśliwy
114. W Chrystusa dążę ślad
115. Gdy błoga cisza
116. Ach! Lubię opowiadać
116-2. Ach! Lubię opowiadać
117. Jam pielgrzymem
118. Nie wstydzę się
119. Patrz, jak jaśnieje
120. Pan skrzydłem swoim
121. Opatrzność Pańska
122. W pamięci mając
123. Panu składam
123-2. Panu składam
124. Pośród hucznej życia fali
124-2. Pośród hucznej życia fali (mel. 155-2)
125. Przez łaskę
126. Do Prawdy
127. Przez trud
128. Już wschodzą
129. Ja przyjaciela
130. Pan pośród nas
131. Niechaj nasze głosy
132. Ja zaśpiewam
133. Niechaj głosi
134. Jezu, Krzyż swój
135. Jezu racz w opiekę wziąć
136. Chrystusa nastał rząd
137. Jezus jest ucieczką dusz
137-2. Jezus jest ucieczką
138. Już zmartwychwstania bliski dzień
139. O jakie miłe
140. Aby dokonać Boski Plan
141. Pan Jezus szatę białą dał
142. Jezus płakał
142. Jezus płakał (mel. 242)
143. Ach jeszcze tylko kilka lat
144. Dziś się raduje
145. Gdym jeszcze w świecie był
146. Wnet zakończy się
147. Śpiewajmy Panu
148. Poranna zorza
149. Radosny dzisiaj
150. Niech swoją drogą
151. A gdy już przyjdzie
152. Śmiało przed siebie
152. Śmiało przed siebie (inne opr.)
153. Niech pochwalony
154. Już się rumieni
155. Jako grom
155-2. Jako grom
156. Słońce Prawdy
157. Głośmy tryumf
157-2. Głośmy tryumf
158. Pobłogosław dziś
159. Panie, niech Twój spokój
160. O Panie
161. O Jezu!
162. Gdy godzina przyjdzie
163. Do Twoich
164. Chrystusowi hej żołnierze
165. Chwała Tobie
165a. Wejrzyj Ojcze
166. Pan w miłości Swojej da
167. Przymierze nasze
168. Jezus pośród ludzi
169. Wielu śpi
169-2. Wielu śpi
170. Gdy chwila ucisku
171. Oczyma ducha
172. O Jezu! Zbawco nasz
173. Kiedy serce z żalu drga
174. Baranku Boży
175. Wśród życiowych burz
176. Ach! przyjm mnie
177. O Zbawco świata
178. Nadzieja moja
179. W mym sercu
180. Pielgrzymem jestem
181. Już przepowiednia
182. Zanoszę Panu dzięki
182-2. Zanoszę Panu dzięki
183. O, duszo strzeż się
184. Odwagi, duszo ma
185. Dzień tryumfu
186. Mój los
187. Wszystkie grzechy
188. Bliżej przed Pański Tron
189. W Chrystusie
190. Przelana zwierząt krew
191. Nie należę
192. Gdzie gwiazdek
192-2. Gdzie gwiazdek
193. Obecny Pan
194. Sam Pan przyjmie
195. Weselmy się
196. W wędrówce
197. Mej wiary nie przełamie
198. Ach! chciałbym
198-2. Ach! chciałbym
199. Gromadźmy bracia
200. Ponad cały marny świat
201. Nadzieją cieszę serce me
202. O Boże, Twej miłości ton
203. Pamiętam dzień
204. Ach, przyjdź
205. Szczęśliwy ten
206. O! jak błogi ten czas
207. Ile szczęścia
208. O Panie, wejrzyj
209. W miłości nieprzebranej
210. Ja żyję dla Jezusa
211. Świat cały odkupiony
212. Po raz wtóry
212-2. Po raz wtóry
213. Mym pokarmem Twoje słowa
214. Czas się zaczął
215. Znam ja
216. Przyszła chwila
216-2. Przyszła chwila
217. Kościół Pański
218. Przed Panem
219. Za wszystkie łaski
220. O Panie racz przyjąć
221. Wiem, że bez Twojej łaski
221-2. Wiem, że bez Twojej łaski
222. Ma ścieżka prowadzi
223. Kto wierzy
224. Przez boleści
225. Ty nam dałeś
226. Nie długo już
227. Od wieków
228. O Ty, co ścierasz
229. Ja chcę Ci oddać
230. Serc naszych wierne bicie
231. Choć muszę cierpieć
232. Już Pan przyszedł
233. W bojaźni Bożej
234. Chwalże, duszo
235. Chwalmy, bracia
236. Jezu! Królu
237. Chwalmy Pana
238. Niech na Boskiej Prawdy Slowa
239. Gdy modły ślesz
240. Jezu! z serca
240-2. Jezu! z serca
241. Kto poświęci życie
242. Pan kosztowne obietnice
243. Zbawco świata
244. Zbawco, moją wolą rządź
245. Już pszenica wzięta
246. Nasz Pan! Nasz Król!
247. Niech wie cały świat
247a. Niebiański nasz Ojcze
248. Ach patrz!
249. Przez cały Ewangelii czas
250. Dla wszystkich
251. Na opoce wieków
252. Ja zawsze do Jezusa
253. Coraz bliżej
254. Święci Pańscy
255. Radosna dziś nowina
256. O Zbawco mój
256-2. O Zbawco mój
257. Błogi Jezu!
258. Zbawco, Słońce moich dni
259. Zbawco, Tyś życie dał
260. O Panie, ześlij
261. O Ojcze!
261-2. O Ojcze!
262. Czy się zejdziem
263. W Panu tylko
264. W niebiańskiej chwale
265. Chwała Tobie
266. Gdy Pan wypowie
267. Niech życie nasze
268. Wnet pozna Pana
269. Wkrótce głosy całej ziemi
270. Cieszcie się
271. Niedługo już
272. Do boju
273. Ja jedną Prawdę
274. Godzina błogich modlitw
275. O jakże mile
276. Już ta chwila niedaleko
277. Panie, dzisiaj śpiewam
278. Imię Jezus
279. Weźmij swój krzyż
280. Kto chce chwalić
281. Kościoła Świętą głową
282. Ach! jeszcze tylko krótka chwilka
283. Ten, który stworzył
284. Pan jest mym Pasterzem
285. Pan w chwale
286. Kto mądry
287. Pasterzem moim
288. Pan wiedzie mnie
289. Królestwa jasny wschodzi dzień
290. Kosztowna dla nas Święta Krew
291. Tam brama jest
292. Nad światem
292-2. Nad światem
293. Wszechmocny Boże!
294. Bezpieczne ciche miejsce
295. Kto chce żyć
296. Życia tego ból
297. Świat cały zgubiony
298. Czy w radości
299. Choć cały świat
300. Choć dzisiaj
301. Choć burze nam grożą
302. Tyś nam kazał
303. Chwała Tobie!
304. Ucieczko naszych dusz
305. Ty zawsze widzisz nas
306. Obecność Twa
306a. O Boże ześlij
307. Bądź wola Twa
307-2. Bądź wola Twa
308. Aby wykonać Boski Plan
309. Śpieszmy się
310. Kto zstąpił z nieba
311. Przez cały Ewangelii wiek
312. Po raz wtóry
313. Czy w dzień jasny
313-2. Czy w dzień jasny
314. Ojcze, dzisiaj błagam Cię
315. Do światła dąż
316. My czuwamy
317. Powiedz, Księgo
318. My czekamy
319. Chwała Tobie
320. Już się zbliża
321. Czymże, Panie
322. Ofiara Chrystusowej Krwi
323. Tysiące przeszkód
324. Czym się odpłacę
325. Gdy na Krzyż
326. Razem z Panem
327. Kiedy z nieba
328. Kiedy burza
328a. Kiedy huczą życia burze
329. Gdzie dwóch
329-2. Gdzie dwóch
330. Kto wierzy
331. Kto przelał
331-2. Kto przelał
332. Niech nasze harfy
333. Wiara nasza
333-2. Wiara nasza
334. Racz dać nam
335. Czy zobaczym
335-2. Czy zobaczym
336. Zostań z Bogiem
337. Święty, święty
338. Boże Ojcze
339. Ojcze mój
340. Zbliżmy się
341. Noc jest
341. Noc jest (mel. 340)
341-2. Noc jest
342. O pielgrzymie!
342. O pielgrzymie! (inna mel.)
343. Serce, smutkiem przygnębione (inna mel.)
343. Serce, smutkiem przygnębione
344. W grobie złożony
345. Mój Zbawca
346. Ojcze niebiański
347. Nie omijaj, Miły Zbawco (inna mel.)
347a. Nie omijaj, Miły Zbawco
347. Nie omijaj, Miły Zbawco
348. Panie, Twój miły głos
349. Zbawienie Boże
350. Ach! nie bój się!
351. Pójdę za Jezusem
351-2. Pójdę za Jezusem
352. Ty, któryś słowem (inna mel.)
352. Ty, któryś słowem
353. O Ty, Przedwieczny (inna mel.)
353. O Ty, Przedwieczny
353-2. O Ty, Przedwieczny
354. Kto los swój
355. Uderzyła godzina
356. Kochaj!
357. Czyś słyszał
358. Ojczyzna ma w niebie
359. O Stwórco świata (nut nie ma)
360. Gdy mnie ranna zorza budzi
361. Jezu, Zbawco
362. Na morzu
363. O miasto, z jaspisu
363-2. O miasto, z jaspisu
364. Z więzów mych
365. Działaj!
366. Nie ulegnij, duszo
367. Daj nam, Panie
368. Podaj mi dłoń
369. Ja pragnę opowiadać
369. Ja pragnę opowiadać (mel. 116)
370. Bierz to imię Jezus
371. Moja Ojczyzna
372. Pan wyszedł
373. Chwalże ma duszo
374. Godziny mile przeszły nam
375. Zaśpiewajcie powtórnie mnie
376. Na zawsze z Panem być
377. Z Bożego Słowa
378. Przyjaciel mój
379. Pójdź do Jezusa
380. Ja potrzebuję Cię
381. Chrystus cię woła
382. Jak mile Jezusa nauka brzmi
383. Jezu, bądź hasłem
384. Niechaj serca wesołością
385. Jezusa Imię
386. Bracia mili
387. Choć burza huczy
388. Wielkie łask zdroje
389. Z tej biednej ziemi
389a. O duszo, powstań
390. Hymn wdzięczności
391. W moim sercu słyszę miły glos
392. Ojcze niebieski
392a. Szukajcie Pana
393. Ufaj Bogu
394. Prowadzimy tu życie
394a. Dziatkami Boga
395. Powiedz mi tę wieść starą
396. Weź Ojcze życie me
396. Weź Ojcze życie me (mel. 162)
397. Na zawsze będzie pokój
398. Oby już światu zajaśniały
399. Nic nie może szczęścia odjąć
400. Boże potężny
401. Ja często śpiewam
402. Gdy na falach życia
403. W Bogu schronienie
404. Najpiękniejsze dni młodości
405. Choć w podeszłych życia latach
406. Za ojczyzną zatęskniła
407. Jezus cię woła
408. Prowadź Ojcze
409. Nie bądź zrażony w drodze twej
410. Chcę śladem Jezusa iść
411. Z tej biednej ziemi (stary śpiewnik)
412. Mam pokój w sercu
413. Panie, bierz mnie za rękę
414. Chcę do Zdroju
415. Czy twój grzech już zmyty
416. O, jak pragnę słyszeć
417. Jezus przyszedł w chwale
418. Dlaczego w twym oku
419. W Twej opiece o Boże
420. Gdzie Ojczyzna moja
421. Powiedzcie mi bracia
422. Twarzą w twarz
423. Opowiedz mi o Jezusie
424. Już wnet wieczna Ewangelia
425. W ogrodzie ja byłem
426. O, widzę, co na Krzyżu tam
427. Kto ze łzami sieje
428. Tyś nas w Swej Opatrzności
429. O Jezu zostań z nami
430. Weźmijcie jarzmo
431. Niechaj piękność Jezusa
432. W szczerym serca poświęceniu
433. O Boże mój
434. Jak będzie nam
435. Z zwycięstwa do zwycięstwa
436. Gdy wspomnę wieniec
437. Jezu, Tyś Zdrojem
438. W pamięci zawsze
439. Ojcze w Niebiesiech
440. Mej duszy słońce
441. Panie, wysłuchaj
442. Bliżej, o bliżej
443. Ty mnie prowadź, Zbawicielu
444. Wieść o Jezusie
445. O, błogi czas
446. Uwielbiam miłość
447. Jest Oko
448. W obecnych dniach
449. O, Jezu, jakżeś drogi mi
450. Do Ciebie
451. Daj Ojcze ducha
452. Jak błogo wiedzieć
453. Witamy serdecznie
454. Przez wiele lat
455. Tobie, najlepszy Boże
456. Wiem w kogom uwierzył
457. Przyjdź grzeszniku
458. Już przyszedł Chrystus
459. Biały sztandar
460. Z padołu łez
461. Mój Drogi Zbawco
462. Wszystko Tobie dziś oddaję
463. Owiec zgubionych
464. Do pracy śpiesz
465. Ja kocham Cię, Jezu
466. Piękne dni życia naszego
467. Groźnie się burzy
468. Cudnego mi Zbawcę
469. Powiedz to Zbawcy
470. Zbawiciel w Kanie Galilejskiej
471. Gdy spojrzę
471a. Gdy słońce zajdzie
472. Prawda o Biblii
473. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu
474. Jak szybko życia mija czas
475. Gdy na ten świat
476. Jak szuka jeleń
477. Do śmierci z Biblią
478. Jest jedno Imię
479. Na nowo jeden rok przeminął (inna mel.)
479. Na nowo jeden rok przeminął
480. Mijają dni
481. O, Chanaanie, kraju mój
482. Święty jest Bóg
483. Pochodnia Miłości
484. Wielka jest wierność Twa
485. Kto w tym burzliwym życiu
486. Oto jako rzecz dobra
487. Albowiem tak Bóg
487-2. Albowiem tak Bóg

Bądź nam wodzem
Boże mój
Choćbym wszystko miał
Chrystus Pan opuścił
Gdy za Panem swym w ślad
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc
Mała łódka drży
Na Golgocie
Pieśń na dobranoc
Pieśń Ruty
Tam na wzgórzu wśród skał
Tylko wierz
W tej ciszy


Zładuj wszystkie pieśni w pięciu zzipowanych plikach

PBT001-099.ZIP (Pieśni 1-99, 423 MB)
PBT100-199.ZIP (Pieśni 100-199, 469 MB)
PBT200-299.ZIP (Pieśni 200-299, 415 MB)
PBT300-399.ZIP (Pieśni 300-399, 519 MB)
PBT400-487.ZIP (Pieśni 400-487, 414 MB)