Kaseta dla dzieci pt. "Podaj Tę miłość dalej"
w postaci plików mp3

 

Podaj tę miłość dalej - plik katalogowy m3u

 

Coś w mym sercu

Oto Jezus

Wnet nadejdzie dzień

Alleluja, Pan Jezus Zbawił mnie

Jozue zdobył miasto Jerycho

Krople deszczu na mym oknie

Daj swą dłoń

Panie, kto wejdzie w bramy

Niech nam w sercach radość śpiewa

Boża Łaska

Tobie nikt nie dorówna

Jestem pielgrzymem

Pan Jezus sam toruje drogę mą

Wszystko Ci oddaję

Wędrówka

Jeśli na piasku zbudujesz swój dom

 

Rozpowszechnianie dozwolone :-)