Różne wykłady zebrane

Mówca Tytuł Data wygłoszenia Miejsce wygłoszenia Data dodania
Armużyński, Ryszard
Komu służę? - - 27.03.2013
Bojaźń Pańska 29.07.2007 Lublin 05.02.2016
Otwarte drzwi 29.07.2007 Lublin 05.02.2016
Bywalec, Walenty
Przewodnik - - 27.03.2013
Królestwo niebieskie 14.01.2007 Świdnik 05.02.2016
Żniwo 14.01.2007 Świdnik 05.02.2016
Laska twoja i kiij twój mnie pocieszają 07.10.2007 Pawłów 05.02.2016
Natura Jezusa Chrystusa 07.10.2007 Pawłów 05.02.2016
Bóg nie na zawsze się gniewa - - 23.05.2017
Chrostek, Stanisław
Chrystus Cię woła - - 27.03.2013
Mów Panie, bo sługa Twój słucha - - 09.06.2014
Czerniak, Leszek
Sposób wtórego przyjścia - - 27.03.2013
Dąbek, Andrzej
Dwie drogi - - 27.03.2013
Jak żyć na świecie, a nie być z tego świata - - 27.03.2013
Ostatnie chwile naszego Pana - - 27.03.2013
Patrzenie na Jezusa - - 27.03.2013
Szukanie Pana z rana - - 27.03.2013
Dąbek, Paweł
Woń kadzidła 20.07.1996 Budziarze
Bel i Nebo 1997 Ciemnoszyje
Wiara, nadzieja i miłość 29.06.1997 Kostki Duże
Słowo ciałem się stało 17.05.1998 Andrychów
Abyście byli jednomyślni 6.07.1998 Ciemnoszyje
Drzewo Figowe - -
Sychem - - 27.03.2013
Damian, Ryszard
Potęga modlitwy - Biłgoraj 21.12.2011
Florczak, Sławomir
Proście o pokój dla Izraela 07.01.2007 Majdan Kozic Górnych 05.02.2016
Gago, Mirek
Antystersol 2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Cechy chrześcijańskiego charakteru 2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Gatunki literackie w Biblii 2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Garbacz, Józef
Ukaż mi znak dobroci Twojej - - 27.03.2013
Wartości chrześcijańskie 15.02.1998 Włoszakowice 27.03.2013
Właściwe wyznawanie grzechów 15.02.1998 Włoszakowice 27.03.2013
Oko jest świecą ciała 09.06.2014
Kaleta, Daniel
Bądź wola Twoja - -
Związanie Szatana - Kraków
Język anielski (o liczbach) - Pleśna
Bogactwo świata - -
Rzekł PAN Panu memu 30.09.1990 Andrychów
Ty Betlehemie Efrata 1990 Myślachowice
Milczenie 31.05.1992 Andrychów
Święć się Imię Twoje 18.07.1992 Wola Lubecka
Walka Michała z diabłem 25.08.1996 Nałęczów
Największe przykazanie 13.07.1997 Budziarze
Uczynki martwe - -
Pascha a Pamiątka 25.02.2012 Niepołomice 1.03.2012
Dobre pytania 25.02.2012 Niepołomice 1.03.2012
Grunty nauk chrześcijańskich - - 27.03.2013
Jak miłować Boga - - 27.03.2013
Szczególnie trudne doświadczenia - - 27.03.2013
Właściwe oczekiwanie na Królestwo Boże - - 27.03.2013
Czyim synem jest Jezus 7.12.2013 Münster (Niemcy) 13.01.2014
Gniewajcie się, a nie grzeszcie - - 24.11.2015
Trzy siostry 6.12.2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Dzieci Izajasza 11.12.2016 Münster (Niemcy) 04.12.2017
Kłusak, Józef
O zmartwychwstaniu 25.02.2012 Niepołomice 1.03.2012
Pytania do Piotra - - 27.03.2013
Uświęcająca moc Prawdy - - 27.03.2013
Knop, Franciszek
Tajemnica zakryta od wieków - - 27.03.2013
Ubieganie się o zysk w Chrystusie - - 27.03.2013
Uznani przez Boga za synów - - 27.03.2013
Knop, Jan
Cel nadania Zakonu - - 27.03.2013
Czym jest człowiek - - 27.03.2013
Man-hu, dar nieba - - 27.03.2013
O chrzcie - - 27.03.2013
Psalm 50 (cz. 1) - - 27.03.2013
Psalm 50 (cz. 2) - - 27.03.2013
Strzeż nogi twoje, gdy idziesz do domu Bożego - - 27.03.2013
Zakon - - 27.03.2013
Żniwo i działalność naszego Pana w nim - - 27.03.2013
Przymioty Nowego Stworzenia Biłgoraj 3.07.2019 16.12.2019
Trzy przymierza Oleszyce 7.08.2019 16.12.2019
Knop, Piotr
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych 22.04.2007 Nałęczów 05.02.2016
Żeby was ktoś nie zwiódł 09.09.2007 Świdnik 05.02.2016
Wola Boża 07.10.2007 Pawłów 05.02.2016
Knop, Ryszard
Tak biegnijcie, abyście nagrodę otrzymali - - 27.03.2013
Kopak, Michał
Modlitwa z wiary uzdrowi chorego - - 27.03.2013
O zmartwychwstaniu - - 27.03.2013
Przyjdź Królestwo Twoje! - - 27.03.2013
Testament Dawida - - 27.03.2013
Uczcie się przestrzegać, co wam przykazałem - - 27.03.2013
Walka Jakuba - - 27.03.2013
Odwrócili się ode mnie wszyscy - - 09.06.2014
Kopczyk, Leszek
Drogowskazy - - 27.03.2013
Kozak, Adam
Grzech współuczestnictwa - - 27.03.2013
Jakimi mamy być - - 27.03.2013
Krajcer, Piotr
Święto Purim 1992 Wola Lubecka
Proroctwo o Gogu 25.08.1996 Nałęczów
Zważcie jak się wam powodzi 18.05.1997 Andrychów
A gdy Asyryjczyk wtargnie do ziemi waszej 13.07.1997 Budziarze
Kapłan wraca do domu 20.07.1997 Kraków
Najmniejsze przykazanie 1.08.1997 Białogard
Godzina pokuszenia i jej sidła (Sympozjum 1) 26.10.1997 Tarnów
I stała się bitwa na niebie 17.05.1998 Andrychów
Największe przykazanie 19.07.1998 Budziarze
Proroctwo Abdyjasza 6.06.1999 Andrychów
Wybór 11.07.1999 Budziarze
Terroryzm - -
Kadzidło - -
Prorocy mniejsi - -
Proroctwo Ezechiela 38 i 39 rozdział - - 27.03.2013
Narodzenie Pańskie - - 27.03.2013
Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to im czyńcie 16.06.1996 Poznań 27.03.2013
Co robić, żeby się lepiej powodziło? - - 27.03.2013
Drzewa sprawiedliwości - - 27.03.2013
Jedność ciała Chrystusowego - - 27.03.2013
Kapłan wraca do domu - - 27.03.2013
Pożądliwość – najmniejsze przykazanie - - 27.03.2013
Proroctwo o przyjściu Mesjasza - - 27.03.2013
Rok miłościwy - - 27.03.2013
Staranie o swoich - - 27.03.2013
Walka Pana z Szatanem - - 27.03.2013
Krawczyk, Daniel
Błogosławieństwo Boże jako rosa (5 Mojż. 3 21-24) 22.08.1982 Olsztyn
Gdzie wasz skarb tam jest i serce wasze (Łuk. 12:34) 24.04.1983 Warszawa
Jam jest droga prawda i żywot 01.06.1980 Poznań
Największy dar Niebios 25.12.1978 Białogard
Nasza ucieczka w góry 11.04.1985 Kozy Górne
Niebezpieczeństwo czasów końca (2 Tym. 3:1) 11.12.1995 Dąbrowa Górnicza
Patrzcie jakobyście ostrożnie chodzili (Efez. 5:14-16) 10.10.1982 Warszawa
Pójdę za Jezusem 18.07.1982 Konw. Kraków
Ważność pokory a niebezpieczeństwo pychy - -
Nasze potrzeby 2-3.07.1993 Kostki Duże 27.03.2013
Bezpieczeństwo ludu Bożego - - 27.03.2013
Czynienie woli Bożej dokonane przez chrzest - Białogard 27.03.2013
Gdy wszystko zawiedzie - - 27.03.2013
Pokój Boży - - 27.03.2013
Skuteczne głoszenie Ewangelii - - 27.03.2013
Strumienie rzeki Jego rozweselają miasto Boże - - 27.03.2013
Zaproszenie - - 27.03.2013
Cokolwiek siać będziecie - - 09.06.2014
Tym mów, co jest zdrową nauką 13.05.2007 Świdnik 05.02.2016
Braci mili 13.05.2007 Świdnik 05.02.2016
Krawczyk, Leszek
Pójdź do Jezusa 2002 Kostki
Królak, Samuel
Prawdziwa i nieprawdziwa przyjaźń 2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Siedem przeszkód Nehemiasza 2015 Biłgoraj 23.12.2015
Kulczycki, Mariusz
Nasza praca 29.04.2007 Lublin 05.02.2016
Kwaśnik, Grzegorz
Cierpienie ludzi świętych - - 27.03.2013
Dobre rady - - 27.03.2013
Pierwszy dzień założenia Królestwa Bożego na ziemi - - 27.03.2013
Lipianin, Paweł
Podnoście głowy wasze 15.05.2011 Andrychów 19.07.2011
Lipka, Aleksander
Czyniciele pokoju - - 27.03.2013
Na straży Twej stać będę - - 27.03.2013
Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia - - 27.03.2013
Trzy znaki Pańskiej obecności - - 27.03.2013
Złe rozmowy psują dobre obyczaje - - 27.03.2013
Dwanaście pokoleń popieczętowanych (cz. 1) - - 09.06.2014
Dwanaście pokoleń popieczętowanych (cz. 2) - - 09.06.2014
Pokój daję wam - - 09.06.2014
Nieśmiertelność 29.04.2007 Lublin 05.02.2016
Święta i urodziny 29.04.2007 Lublin 05.02.2016
Sprawiedliwy z ucisku zabrany bywa 11.11.2007 Świdnik 05.02.2016
Zwyciężamy przez tego, który nas umiłował 11.11.2007 Świdnik 05.02.2016
Lipka, Hubert
Pierwsza miłość 2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Maria z Betanii 9.12.2015 Münster (Niemcy) 23.12.2015
Leslie, Jerry
Bramy, mury, kraty - - 27.03.2013
Litkowicz, Jan
Życie w ofierze - -
Na początku było Słowo - - 27.03.2013
Ponowne narodzenie - - 27.03.2013
Dom Łazarza - - 09.06.2014
Mrzygłód, Piotr
Spotkanie z braćmi pierwotnego kościoła - - 27.03.2013
Olejarz, Franciszek
Czego Pan chce od ciebie 21.08.1997 Poznań 27.03.2013
Duch zdrowego zmysłu 21.01.1998 Poznań 27.03.2013
Nasza walka przed wejściem do Ziemi Obiecanej - - 27.03.2013
Wybór 07.012007 Majdan Kozic Górnych 05.02.2016
Cóż oddam Panu za wszelkie dobrodziejstwa 07.01.2007 Majdan Kozic Górnych 05.02.2016
Ofiarowanie Izaaka 25.03.2007 Pawłów 05.02.2016
Umiłowani, miłujmy się nawzajem 25.03.2007 Pawłów 05.02.2016
Olszewski, Andrzej
Duchowa wrażliwość 1992 Melbourne
Głoszenie Ewangelii 1993 Melbourne
Krzyż Chrystusowy 1994 Melbourne
Organek, Adam
Składanie naszej ofiary - - 27.03.2013
Ozimek, Andrzej
Siedem rzeczy, których nienawidzi Pan 22.12.2013 Münster 13.01.2014
Pietrzyk, Edward
Wtóra Obecność - -
I nie znaleziono go, albowiem zabrał go Bóg - - 27.03.2013
Nie wiecie, jakiegoście ducha - Białogard 27.03.2013
Oczekiwanie - Białogard 27.03.2013
Pilch, Edward
Nie miłujcie świata - - 27.03.2013
O małżeństwie - - 27.03.2013
Sadowy, Edward
Tolerancja - - 22.04.2013
Na świecie był, lecz świat Go nie poznał 30.12.2007 Lublin 05.02.2016
Suchanek, Paweł
Słabość i moc - - 27.03.2013
Dom łaski i miłosierdzia 17.04.1992 Włoszakowice 22.04.2013
Społeczność z Chrystusem 15.09.1991 Poznań 22.04.2013
Zwycięstwo a wiara 02.08.1991 Białogard 22.04.2013
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu - - 22.04.2013
Pasterz, drzwi, trzoda, owczarnia 11.03.2007 Świdnik 05.02.2016
Dwaj pasterze 11.03.2007 Świdnik 05.02.2016
Sygnowski, Tomasz
Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów - - 27.03.2013
Święto trąbek 09.09.2007 Świdnik 05.02.2016
Żniwo jest i jeszcze trwa 21.10.2016 Biłgoraj 25.10.2016
Szarkowicz, Edward
Drugie przykazanie - - 22.04.2013
Namaszczenie Pana Jezusa - - 22.04.2013
Szarkowicz, Eugeniusz
Ogień doświadczeń - -
O Gedeonie 1974 Kostki Duże
Dwa królestwa - - 22.04.2013
Wiara dowodem rzeczywistości 5.08.1979 Ruda 18.01.2016
Jedno czynię 03.06.2007 Majdan Kozic Górnych 05.02.2016
Mądrość w słowie Chrystusa 03.06.2007 Majdan Kozic Górnych 05.02.2016
Szatyński, Łukasz
Jedność Chrześcijańska 22.05.1994 Chorzów
Grzech policzenia ludu 20.12.2007 Lublin 05.02.2016
Szymański, Marek
Wiara podstawą życia - - 22.04.2013
Targosz, Michał
Proca Dawida 2008 Miechów
Na wschód od Edenu - -
Na nowy rok - -
Pamiętaj na winnicę Nabota - -
Przyjaźń - -
Niech będą przyjemne słowa moje... - -
Bóg dzieciństwa, Bóg dorosłości - -
Codzienne życie młodego chrześcijanina - -
O Nowym Stworzeniu słów kilka - -
O rybaku i złotej rybce - -
Społeczność chrześcijańska - -
We drzwiach grzech leży - -
Duch Ewangelii przeciwieństwem litery Zakonu 25.03.2007 Pawłów 05.02.2016
Wącior, Krzysztof
Manna na puszczy 14.01.2007 Świdnik 05.02.2016
Wójciak, Tadeusz
Chwała Boża - - 22.04.2013
Betezda – dom miłosierdzia 29.07.2007 Lublin 05.02.2016
Zawitkowski, Leszek
Wykład organizacyjny 6.10.2013 Münster 13.01.2014