Nabożeństwa Regionalne 2010-2014


 • Biłgoraj, 17.01.2010
 • Biłgoraj, 21.02.2010
 • Włoszakowice, 21.02.2010
 • Biłgoraj, 21.03.2010
 • Poznań, 21.03.2010
 • Oleszyce, 3-5.04.2010
 • Biłgoraj, 25.04.2010
 • Wrocław, 25.04.2010
 • Biłgoraj, 16.05.2010
 • Warszawa, 13.06.2010
 • Biłgoraj, 20.06.2010
 • Poznań, 20.06.2010
 • Budziarze (Kurs), 3-8.07.2010
 • Biłgoraj, 15.08.2010
 • Oleszyce, 12.09.2010
 • Biłgoraj, 19.09.2010
 • Biłgoraj, 17.10.2010
 • Wrocław, 24.10.2010
 • Biłgoraj, 21.11.2010
 • Biłgoraj, 19.12.2010
 • Białogard, 25-26.12.2010
 • Pleśna, 25-26.12.2010
 • Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010
 • Biłgoraj, 16.01.2011
 • Biłgoraj, 20.02.2011
 • Biłgoraj, 20.03.2011
 • Oleszyce, 24-25.04.2011
 • Biłgoraj, 15.05.2011
 • Biłgoraj, 21.08.2011
 • Biłgoraj, 19.09.2011
 • Nałęczów, 25.09.2011
 • Biłgoraj, 16.10.2011
 • Biłgoraj, 20.11.2011
 • Biłgoraj, 18.12.2011
 • Biłgoraj (Młodzieżowe), 27-30.12.2011
 • Biłgoraj, 15.01.2012
 • Biłgoraj, 19.02.2012
 • Biłgoraj, 18.03.2012
 • Włoszakowice, 27.04.2012
 • Biłgoraj, 20.05.2012
 • Biłgoraj, 17.06.2012
 • Poznań, 17.06.2012
 • Budziarze Kurs, 18-25.08.2012
 • Biłgoraj, 16.09.2012
 • Biłgoraj, 21.10.2012
 • Białogard (młodzieżowe), 1-2.11.2012
 • Biłgoraj, 18.11.2012
 • Biłgoraj, 16 i 25.12.2012
 • Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012
 • Biłgoraj, 20.01.2013
 • Biłgoraj, 17.02.2013
 • Biłgoraj, 17.03.2013
 • Biłgoraj, 21.04.2013
 • Biłgoraj, 19.05.2013
 • Biłgoraj, 18.08.2013
 • Biłgoraj, 15.09.2013
 • Biłgoraj, 20.10.2013
 • Białogard – młodzieżowe, 1-3.11.2013
 • Biłgoraj, 17.11.2013
 • Biłgoraj, 15.12.2013
 • Biłgoraj – młodzieżowe, 29.12.13-2.01.14
 • Biłgoraj, 19.01.2014
 • Biłgoraj, 16.02.2014
 • Biłgoraj, 16.03.2014
 • Biłgoraj, 20.04.2014
 • Oleszyce, 11.05.2014
 • Biłgoraj, 18.05.2014
 • Biłgoraj, 15.08.2014 (goście z Indii)
 • Budziarze (Kurs), 21-31.08.2014
 • Biłgoraj, 21.09.2014
 • Biłgoraj, 19.10.2014
 • Biłgoraj, 16.11.2014
 • Biłgoraj, 21.12.2014
 • Biłgoraj, 17.01.2010

  Historia Józefa

  Piotr Krajcer

  Egipt

  Piotr Krajcer


  Biłgoraj, 21.02.2010

  Usuńcie stary kwas

  Bronisław Kaczor

  Budowniczy drugiej świątyni

  Bronisław Kaczor


  Włoszakowice, 21.02.2010

  Pocieszyciel

  Dariusz Bywalec

  Bezpieczniej wpaść w ręce Boga

  Michał Kopak

  Bez przestanku się módlcie

  Leszek Krawczyk

  Sąd domu Bożego

  Leszek Krawczyk


  Biłgoraj, 21.03.2010

  Pierwiastki Bożego stworzenia

  Jan Kopak

  Jan 12:30-36

  Jan Kopak


  Poznań, 21.03.2010

  Skuszony na podobieństwo nas

  Łukasz Knop

  Poruszę świecznik twój

  Olivier Kwarciak

  Szczerość i prawda

  Olivier Kwarciak


  Oleszyce, 3-5.04.2010

  Cel wtórego przyjścia

  Jan Knop

  Przyzwoitość w domu Bożym

  Józef Sygnowski

  Sposób wtórego przyjścia

  Jan Knop

  Moc zmarwychwstania – Filip. 3:10

  Józef Sygnowski

  Nierówne jarzmo

  Leszek Szarkowicz

  Czas wtórego przyjścia

  Jan Knop


  Biłgoraj, 25.04.2010

  Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim

  Ryszard Knop

  Ew. Jana 20:19-23

  Tomasz Sygnowski

  Pilnuj nauki

  Ryszard Knop


  Wrocław, 25.04.2010

  Dwa życia

  Jan Knop

  Koniec rodu Achaba

  Łukasz Knop

  Postrzeganie wtórej obecności

  Jan Knop


  Biłgoraj, 16.05.2010

  Ew. Łukasza 10:25-37

  Henryk Plewniok

  Przypowieść o synu marnotrawnym

  Daniel Szarkowicz

  Modlitwa

  Henryk Plewniok


  Warszawa, 13.06.2010

  Spotkanie okolicznościowe trzech zborów na 100. rocznicę wizyty br. Russella w Warszawie

  Postać i urząd br. Russella

  Piotr Woźnicki

  Wspólne korzenie w działalności br. Russella

  Olivier Kwarciak


  Biłgoraj, 20.06.2010

  Jeżeli nie odpuścicie ludziom upadków ich

  Henryk Szarkowicz

  Życie duchowe w społeczności

  Daniel Szarkowicz

  Świętymi bądźcie, bom ja jesz święty

  Piotr Knop


  Poznań, 20.06.2010

  Chrześcijanin jako roślina

  Stanisław Blecharczyk

  Ostatni będą pierwszymi

  Dariusz Bywalec

  Historia Józefa, cz. 1

  Piotr Krajcer

  Historia Józefa, cz. 2

  Piotr Krajcer


  Budziarze (Kurs młodzieżowy), 3-8.07.2010

  Okup a odkupienie

  Józef Sygnowski

  Ofiarowanie a poświęcenie

  Józef Sygnowski

  Ofiara za grzech

  Józef Sygnowski

  Chrzest

  Franciszek Olejarz

  Różnorodność ducha świętego

  Jan Knop

  Duch święty

  Jan Knop


  Biłgoraj, 15.08.2010

  Pokój Boży a pokój z Bogiem

  Aleksander Lipka

  Pan jest Królem

  Paweł Lipianin

  Bez przesady

  Leszek Szarkowicz


  Oleszyce, 12.09.2010

  Nie zabijaj

  Edward Szarkowicz

  Nowe Przymierze

  Józef Sygnowski

  Wędrówka przez życie

  Edward Szarkowicz


  Biłgoraj, 19.09.2010

  Napominanie

  Leszek Zawitkowski

  Ew. Mateusza 14:22-36

  Franciszek Olejarz

  Chronologia

  Leszek Zawitkowski


  Biłgoraj, 17.10.2010

  Mich. 5:4 (cz. I)

  Edward Pietrzyk

  Prawo Boże wobec cudzoziemca

  Daniel Iwaniak

  Mich. 5:4 (cz. II)

  Edward Pietrzyk


  Wrocław, 24.10.2010

  Lżej będzie Sodomie

  Piotr Krajcer

  Cztery lekcje Aggieusza

  Łukasz Miller

  Jezus Chrystus

  Piotr Krajcer


  Biłgoraj, 21.11.2010

  Błąd blisko prawdy

  Walenty Bywalec

  Proroctwo Jeremiasza 31:8-12

  Tomasz Sygnowski

  Zobaczyć Królestwo Boże

  Walenty Bywalec


  Biłgoraj, 19.12.2010

  Proroctwo Izajasza 5:1-23

  Waldemar Szymański

  Utrata płynności cierpienia

  Józef Sygnowski

  Koronujesz rok dobrocią Twą

  Waldemar Szymański


  Białogard, 25-26.12.2010

  Jezus Chrystus – początek

  Piotr Krajcer

  Odcięte ucho

  Tomasz Sygnowski

  Proroctwa Mesjańskie (badanie)

  Piotr Krajcer

  Pan pocieszy z poranku

  Tomasz Sygnowski

  Gdzie wasz skarb, tam serce wasze

  Ryszard Samuła

  Lżej będzie Sodomie i Gomorze

  Piotr Krajcer


  Pleśna, 25-26.12.2010

  Dziecię narodziło się nam (Izaj. 9:6)

  Łukasz Szatyński

  Co widzisz Zachariaszu (Zach. 4)

  Franciszek Olejarz

  Siedem rzeczy, których nienawidzi Pan Bóg

  Daniel Krawczyk

  Unoszenie głów na przyjście Królestwa

  Łukasz Szatyński


  Uzdrowienie opętanego Gadareńczyka


  Łukasz Szatyński

  Historia poświęcenia Jezusa w świątyni

  Mirosław Suchanek

  Przejście przez Jordan

  Leszek Krawczyk


  Biłgoraj (młodzieżowe), 28-31.12.2010

  Czyściec, piekło, niebo, restytucja – podobieństwa, różnice i błędne wyrozumienie wersetów oraz charakteru Bożego

  Piotr Knop

  Mówienie językami, czynienie cudów – czy na pewno ustały? (cz. I)

  Aleksander Lipka

  Mówienie językami, czynienie cudów – czy na pewno ustały? (cz. II)

  Aleksander Lipka

  Spowiedź i odpuszczenie grzechów – dlaczego nie chcemy rozgrzeszenia od człowieka?

  Tomasz Sygnowski

  Pamiątka – czemu tylko raz w roku? msza, opłatek (cz. I)

  Franciszek Olejarz

  Pamiątka – czemu tylko raz w roku? msza, opłatek (cz. II)

  Franciszek Olejarz


  Biłgoraj, 16.01.2011

  Chodził czyniąc cuda

  Leszek Krawczyk

  Postawił anioła i miecz

  Aleksander Lipka

  Dobry wybór

  Leszek Krawczyk


  Biłgoraj, 20.02.2011

  Znak przymierza zawartego z Noem (cz. 1)

  Franciszek Olejarz

  Prawo Boże

  Krzysztof Tudryn

  Znak przymierza zawartego z Noem (cz. 2)

  Franciszek Olejarz

  Świętość Baranka Wielkanocnego

  Tomasz Sygnowski


  Biłgoraj, 20.03.2011

  2 Mojżeszowa 12 rozdział (cz. 1)

  Jan Knop

  Modlitwa, której nauczył nas Pan

  Eugeniusz Szarkowicz

  2 Mojżeszowa 12 rozdział (cz. 2)

  Jan Knop


  Oleszyce, 24-25.04.2011

  Stare Przymierze

  Franciszek Olejarz

  Nowe Przymierze

  Józef Sygnowski

  Nowe Przymierze (pytania)

  Józef Sygnowski


  Biłgoraj, 15.05.2011

  Panie, naucz nas obliczać dni nasze (Psalm 90:12)

  Daniel Krawczyk

  Ostatnie przesłanie ap. Pawła (2 Tym. 4:1-4)

  Franciszek Olejarz

  Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy (Hebr. 3:1)

  Daniel Krawczyk


  Biłgoraj, 21.08.2011

  Gdy patrzymy na rzeczy niewidzialne

  Marek Sikora

  Błogosławieństwa Nowego Przymierza

  Józef Garbacz

  Abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą

  Marek Sikora


  Biłgoraj, 19.09.2011

  Oczekiwanie na uczcie

  Aleksander Lipka

  Uzdrowienie trędowatych

  Edward Zawadzki

  Prawo Zakonu a przykazania Pańskie

  Aleksander Lipka


  Nałęczów, 25.09.2011

  Co będzie potem

  Edward Pietrzyk

  Cierpliwości wam potrzeba

  Henryk Głąb

  Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni

  Walenty Bywalec

  Usprawiedliwienie z wiary

  Józef Sygnowski


  Biłgoraj, 18.12.2011

  Kto czyta niechaj uważa

  Walenty Bywalec

  Miejcie wiarę w Boga

  Józef Garbacz

  Wystawiona nadzieja

  Walenty Bywalec


  Biłgoraj (Młodzieżowe), 27-30.12.2011

  Poselstwo do siedmiu zborów

  Henryk Głąb

  Baranek i Jego Oblubienica

  Franciszek Olejarz

  Niewiasta, smok i nierządnica

  Edward Sadowy

  Królestwo Chrystusowe – Nowe Jeruzalem

  Aleksander Lipka


  Biłgoraj, 16.10.2011

  Służba Panu Bogu

  Mariusz Kulczycki

  Powstrzymaj głos swój od płaczu

  Edward Zawadzki

  2 Koryntian 5:10

  Mariusz Kulczycki


  Biłgoraj, 20.11.2011

  Mój brat bliźniak

  Tadeusz Wójciak

  Zniechęcenie

  Leszek Szarkowicz

  Tajemnica Królestwa Niebios

  Tadeusz Wójciak


  Biłgoraj, 15.01.2012

  Przybliżające się Królestwo Boże

  Bronisław Kaczor

  Ew. Jana 14:3

  Eugeniusz Szarkowicz

  1 Jana 3:14-15

  Bronisław Kaczor


  Biłgoraj, 19.02.2012

  Lepsza nadzieja

  Sławomir Florczak

  Abyśmy postępowali jako przystoi na powołanie nasze

  Edward Sadowy

  Moja sprawiedliwość

  Sławomir Florczak


  Biłgoraj, 18.03.2012

  1 Kor. 5:7-8

  Dariusz Bywalec

  Nasz Pan zdradzony

  Edward Zawadzki

  Abraham otrzymał Izaaka z powrotem przez zmartwychwstanie

  Dariusz Bywalec


  Włoszakowice, 27.04.2012

  Księga Rut (cz. 1)

  Piotr Krajcer

  Księga Rut (cz. 2)

  Piotr Krajcer

  Ufność w Panu

  Stanisław Blecharczyk

  Chrystus podwyższony

  Marek Knitter


  Biłgoraj, 20.05.2012

  2 Mojż. 19:6

  Marek Dziewoński

  Ja sam aż do starości i sędziwości nosić was będę

  Marek Dziewoński

  Nastały czasy trudne

  Henryk Głąb


  Biłgoraj, 17.06.2012

  Nie odchodźcie, ale czekajcie

  Waldemar Szymański

  Ukazanie się Jezusa uczniom przy brzegu morza Tyberiadzkiego

  Franciszek Olejarz

  List do Rzymian 9:6

  Aleksander Lipka


  Poznań, 17.06.2012

  Nowe Stworzenie (cz. 1)

  Jan Knop

  Historia Jakuba

  Daniel Szarkowicz

  Nowe Stworzenie (cz. 2)

  Jan Knop


  Budziarze, kurs dla młodzieży, 18-25.08.2012

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 1)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 2)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 3)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 4)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 5)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 6)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 7)

  Jan Knop

  Poświęcenie – ofiarowanie (cz. 8)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 1)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 2)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 3)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 4)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 5)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 6)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 7)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (cz. 8)

  Jan Knop


  Biłgoraj, 16.09.2012

  Lekcje z życia Jakuba

  Daniel Szarkowicz

  Wonność ołtarza

  Józef Sygnowski

  Godzina pokuszenia

  Henryk Głąb


  Biłgoraj, 21.10.2012

  Kwalifikacje sług zborowych

  Sławomir Florczak

  Szczególny lud Boży

  Józef Garbacz

  Kwalifikacje sług zborowych (c.d.)

  Sławomir Florczak


  Białogard, spotkanie młodzieżowe, 1-2.11.2012

  1 Tym. 4:12

  Daniel Szarkowicz

  Siedem narodów kananejskich

  Franciszek Olejarz

  Jerycho

  Henryk Szarkowicz

  Pytania do wykładu "Jerycho"

  Henryk Szarkowicz

  Księga Estery

  Jan Knop

  Przejście przez Jordan

  Franciszek Olejarz

  Badanie Listu Judy (cz. 1)

  Jan Knop

  Badanie Listu Judy (cz. 2)

  Henryk Szarkowicz

  Plagi egipskie

  Jerzy Kopak

  Obj. 2:17

  Franciszek Olejarz


  Biłgoraj, 18.11.2012

  Cierpienie Ijoba przykładem dla nas

  Ryszard Samuła

  Pociągnięcie przez Boga

  Leszek Szarkowicz

  Otwórzcie się bramy

  Ryszard Samuła


  Biłgoraj, 16 i 25.12.2012

  2 List do Tymoteusza 3:16

  Piotr Krajcer

  Ewangelia Marka 7:24-37

  Edward Zawadzki

  2 Mojżeszowa 29:38

  Piotr Krajcer

  Dzieło narodzonego Chrystusa (25.12.2012)

  Józef Sygnowski


  Biłgoraj, zimowisko, 27-30.12.2012

  Zmysł wzroku

  Edward Sadowy

  Zmysł słuchu

  Edward Sadowy

  Zmysł wzroku i słuchu – dyskusja

  Edward Sadowy

  Zmysł smaku

  Henryk Głąb

  Zmysł węchu

  Franciszek Olejarz

  Zmysł dotyku

  Franciszek Olejarz

  Zmysł Chrystusowy

  Józef Sygnowski

  Zmysł Chrystusowy – dyskusja

  Stanisław Sławiński


  Biłgoraj, 20.01.2013

  Różnorodność naczyń w domu Bożym

  Tadeusz Wójciak

  Bałwochwalstwo jako jeden z uczynków ciała

  Aleksander Lipka

  Przywiązany do Pana

  Tadeusz Wójciak


  Biłgoraj, 17.02.2013

  Śmierć Pańską opowiadajcie

  Bronisław Kaczor

  Próba i oczyszczenie domu Lewiego

  Aleksander Lipka

  Przypowieść o talentach

  Bronisław Kaczor


  Biłgoraj, 17.03.2013

  Kielich błogosławienia, który błogosławimy

  Ryszard Knop

  Jak możemy sprawować nasze wielkie zbawienie

  Edward Zawadzki

  Wiara, bogactwo, urąganie i zapłata

  Ryszard Knop


  Biłgoraj, 21.04.2013

  Odrodzenie

  Franciszek Olejarz

  Mat. 6:33

  Krzysztof Tudryn

  Obj. 3:10

  Franciszek Olejarz


  Biłgoraj, 19.05.2013

  Obietnica dana powołanym

  Walenty Bywalec

  W rękach Twoich są czasy moje

  Józef Garbacz

  Ew. Łukasza 6:17

  Walenty Bywalec


  Biłgoraj, 18.08.2013

  Czy napominanie wzmacnia twoją wiarę?

  Aleksander Lipka

  Poprowadził ich do źródeł wód

  Józef Sygnowski

  Sekrety prawdziwego pokoju

  Józef Garbacz


  Biłgoraj, 15.09.2013

  2 Kor. 8:9

  Henryk Szarkowicz

  Moc stania się synami Bożymi

  Tomasz Sygnowski

  Czy wąska droga skończyła się?

  Henryk Szarkowicz


  Biłgoraj, 20.10.2013

  Izaj. 66:6-8 (cz. 1)

  Edward Pietrzyk

  Nie błądźcież, bracia moi mili

  Aleksander Lipka

  Izaj. 66:6-9 (cz. 2)

  Edward Pietrzyk


  Białogard – młodzieżowe, 1-3.11.2013

  2 Kor. 8:9

  Henryk Szarkowicz

  Proroctwo Joela (cz. 1)

  Henryk Szarkowicz

  Proroctwo Joela (cz. 2)

  Henryk Szarkowicz

  Cud w Kanie Galilejskiej

  Łukasz Knop

  Proroctwo Joela (cz. 3)

  Jan Knop

  Proroctwo Joela (cz. 4)

  Jan Knop

  Tolerancja

  Jan Knop

  Uzdrowienie Gerazeńczyka

  Paweł Lipianin

  Proroctwo Joela (cz. 5)

  Henryk Szarkowicz

  Rozmnożenie chleba

  Jerzy Kopak

  Radość

  Jan Litkowicz


  Biłgoraj, 17.11.2013

  Kazn. Sal. 9:8

  Marek Sikora

  Lekcja z Księgi Ruty

  Beniamin Pogoda

  Przyp. Sal. 2:1-5

  Marek Sikora


  Biłgoraj, 15.12.2013

  Wyjście Izraela z Egiptu

  Aleksander Lipka

  Karanie

  Leszek Szarkowicz

  Czysta mądrość

  Edward Sadowy


  Biłgoraj – młodzieżowe, 29.12.2013-2.01.2014

  Trąd

  Dariusz Hojnca

  Droga do zbawienia

  Józef Sygnowski

  Klasa Kościoła

  Franciszek Olejarz

  Zebranie pytań

  Henryk Głąb

  Błogosławcie narody Boga naszego

  Edward Sadowy

  Restytucja

  Henryk Głąb


  Biłgoraj, 19.01.2014

  Wesele w Kanie Galilejskiej

  Sławomir Pietrzyk

  Wyjście z Ramesses do Suchot i Etam

  Aleksander Lipka

  Łuk. 4:16-30

  Sławomir Pietrzyk


  Biłgoraj, 16.02.2014

  Zmysły człowieka

  Edward Szarkowicz

  Wędrówka Izraela z Etam do Fihahyrot

  Aleksander Lipka

  Wdzięczne chwalenie Pana

  Edward Szarkowicz


  Biłgoraj, 16.03.2014

  Doświadczajcie samych siebie

  Leszek Krawczyk

  Bieg do mety

  Józef Zabój

  Nie możecie być uczestnikami dwóch stołów

  Franciszek Olejarz


  Biłgoraj, 20.04.2014

  Wesele o poranku

  Tadeusz Wójciak

  Ew. Jana 13:30

  Tomasz Sygnowski


  Oleszyce, 11.05.2014

  Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko (cz. 1)

  Edward Pietrzyk

  Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko (cz. 2)

  Edward Pietrzyk


  Biłgoraj, 18.05.2014

  Historia o Rafidim

  Piotr Krajcer

  Przystanek w Mara

  Aleksander Lipka

  Izaj. 27:6

  Piotr Krajcer


  Biłgoraj (goście z Indii), 15.08.2014

  Przymierze krwi

  Udhaya Kumar

  Siedem niezbędników

  Naresh Kumar

  Przykazania Boże

  Raghu Kumar

  Śpiew braterstwa z Indii


  Budziarze – kurs młodzieżowy, 21-31.08.2014

  Wiara w Boga

  Daniel Chachlica

  Zebranie pytań

  Daniel Chachlica

  Wiara Bogu

  Daniel Chachlica

  Zebranie pytań

  Daniel Chachlica

  Wtóra obecność

  Paweł Lipianin

  Zebranie pytań

  Paweł Lipianin

  Wtóra obecność w proroctwach

  Jan Knop

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Wtóra obecność (c.d.)

  Jan Knop

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Wiara

  Jan Knop

  Nadzieja

  Jan Knop

  Miłość

  Jan Knop

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Zebranie pytań (c.d.)

  Jan Knop

  Zebranie pytań (c.d.d.)

  Jan Knop

  Mat. 19

  Adam Kopczyk

  Społeczność ciała, krwi, chleba

  Jan Knop

  Zebranie pytań

  Jan Knop


  Biłgoraj, 21.09.2014

  Dzieje Ap. 3:25

  Marek Sikora

  Przystanek w Elim i nad Morzem Czerwonym

  Aleksander Lipka

  Budowanie na pewnym gruncie

  Marek Sikora


  Biłgoraj, 19.10.2014

  Dzieci obietnicy – cisi, spokojni, pokój miłujący

  Ryszard Knop

  Przystanek w Syn, Dafka i Alus

  Aleksander Lipka

  Miejcie sól sami w sobie

  Ryszard Knop


  Biłgoraj, 16.11.2014

  Drugie przyjście Pańskie

  Walenty Bywalec

  Dawid, mąż według serca Bożego

  Krzysztof Milan

  O tych, którzy mają być wybrani

  Walenty Bywalec


  Biłgoraj, 21.12.2014

  Apostoł Paweł w Koryncie

  Mirosław Suchanek

  Przystanek w Rafidim i Góra Synaj

  Aleksander Lipka

  1 Kor. 1:10-12; 5:1-5

  Mirosław Suchanek