Nabożeństwa Regionalne 2005-2009


 • Biłgoraj, 18.09.2005
 • Biłgoraj, 23.10.2005
 • Biłgoraj, 20.11.2005
 • Biłgoraj, 18.12.2005
 • Biłgoraj, 15.01.2006
 • Biłgoraj, 19.02.2006
 • Biłgoraj, 19.03.2006
 • Biłgoraj, 23.04.2006
 • Biłgoraj, 21.05.2006
 • Biłgoraj, 18.06.2006
 • Oleszyce, 10.09.2006
 • Biłgoraj, 17.09.2006
 • Biłgoraj, 22.10.2006
 • Biłgoraj, 19.11.2006
 • Biłgoraj, 17.12.2006
 • Białogard, 24-26.12.2006
 • Biłgoraj, 21.01.2007
 • Biłgoraj, 18.02.2007
 • Biłgoraj, 18.03.2007
 • Oleszyce, 08.04.2007
 • Biłgoraj, 15.04.2007
 • Nałęczów, 22.04.2007
 • Biłgoraj, 20.05.2007
 • Włoszakowice, 20.05.2007
 • Ciemnoszyje, 10.06.2007
 • Poznań, 17.06.2007
 • Biłgoraj, 16.09.2007
 • Poznań, 23.09.2007
 • Biłgoraj, 21.10.2007
 • Biłgoraj, 18.11.2007
 • Włoszakowice, 18.11.2007
 • Biłgoraj, 16.12.2007
 • Biłgoraj, 20.01.2008
 • Biłgoraj, 17.02.2008
 • Włoszakowice, 17.02.2008
 • Biłgoraj, 16.03.2008
 • Biłgoraj, 18.05.2008
 • Biłgoraj, 15.06.2008
 • Poznań, 15.06.2008
 • Wrocław, 24.08.2008
 • Ciemnoszyje, 21.09.2008
 • Poznań, 21.09.2008
 • Biłgoraj, 21.09.2008
 • Biłgoraj, 19.10.2008
 • Mysłowice, 23.11.2008
 • Białogard, 8-11.11.2008
 • Biłgoraj, 21.12.2008
 • Biłgoraj, 18.01.2009
 • Oleszyce, 8.02.2009
 • Włoszakowice, 15.02.2009
 • Biłgoraj, 15.02.2009
 • Biłgoraj, 15.03.2009
 • Poznań, 15.03.2009
 • Wrocław, 26.04.2009
 • Biłgoraj, 17.05.2009
 • Oleszyce, 14.06.2009
 • Biłgoraj, 16.08.2009
 • Wrocław, 23.08.2009
 • Biłgoraj, 20.09.2009
 • Biłgoraj, 18.10.2009
 • Wrocław, 25.10.2009
 • Biłgoraj, 15.11.2009
 • Włoszakowice, 15.11.2009
 • Biłgoraj, 20.12.2009
 • Biłgoraj, 29-31.12.2009


 • Biłgoraj, 18.09.2005

  Drogowskaz na świętą Bożą Górę (Ps. 15)

  Krzysztof Nawrocki

  Ode mnie się ta rzecz stała (1 Król. 12:24)

  Edward Zawadzki

  Modlitwa (Łuk. 18:1-8)

  Krzysztof Nawrocki


  Biłgoraj, 23.10.2005

  Mężowie dobrej zapowiedzi

  Tadeusz Wójciak

  Bądźcie naśladowcami moimi (1 Kor. 11:1)

  Eugeniusz Szarkowicz

  Trzy miary mąki

  Tadeusz Wójciak


  Biłgoraj, 20.11.2005

  Sprawiedliwy z ucisku wybawiony bywa

  Aleksander Lipka

  Pokusa chodzenia na skróty

  Leszek Szarkowicz

  Jak było za dni Noego

  Tomasz Sygnowski


  Biłgoraj, 18.12.2005

  Zmartwychwstanie

  Piotr Knop

  Czas wtórej obecności

  Franciszek Olejarz

  Szacunek do świętości

  Piotr Knop


  Biłgoraj, 15.01.2006

  Poselstwo do zboru Efeskiego

  Piotr Krajcer

  Pan zło mi zgotował

  Aleksander Lipka

  Sposób wyboru sług

  Piotr Krajcer


  Biłgoraj, 19.02.2006

  Bóg

  Józef Sygnowski

  Błogosławieństwa miesiąca kłosów

  Adam Kubic

  Święto Wielkiej Nocy

  Tomasz Sygnowski

  Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy

  Adam Kubic


  Biłgoraj, 19.03.2006

  Świadectwo Pana o Janie

  Walenty Bywalec

  Czy jesteś w Getsemane?

  Franciszek Olejarz

  Dobry budowniczy i dobry fundament

  Walenty Bywalec


  Biłgoraj, 23.04.2006

  Serce czyste, duch Prawdy

  Leszek Krawczyk

  Krzyż

  Eugeniusz Szarkowicz


  Biłgoraj, 21.05.2006

  Siedem świeczników (Obj. 1:12)

  Henryk Plewniok

  1 Kor. 13:11

  Józef Garbacz

  Cierpliwość i oczekiwanie (Treny 3:26)

  Henryk Plewniok


  Biłgoraj, 18.06.2006

  Kościół Bożym dziedzictwem

  Stanisław Sroka

  Pan patrzy (Psalm 33:13-15)

  Aleksander Lipka

  40 dni od zmartwychwstania do wniebowzięcia

  Stanisław Sroka


  Oleszyce, 10.09.2006

  Apostoł Piotr (Jan 1:40-42)

  Piotr Krajcer

  Posłuszeństwo lepsze niż ofiara (1 Sam. 15:22)

  Mikołaj Żyła

  Ezech. 13:4-5

  Piotr Krajcer

  5 nauk związanych z okupem

  Józef Sygnowski


  Biłgoraj, 17.09.2006

  Nowe imię dane od Boga

  Tadeusz Wójciak

  Jezus chodzi po morzu

  Franciszek Olejarz

  Oto wyszedł siewca

  Tadeusz Wójciak


  Biłgoraj, 22.10.2006

  Miłujcie Prawo i pokój (Zach. 8:19)

  Piotr Knop

  Budowanie ze złota, srebra i drogich kamieni

  Aleksander Lipka

  Przypowieść o dzierżawcach winnicy

  Piotr Knop


  Biłgoraj, 19.11.2006

  Przezwyciężam przez tego, który mnie umiłował (Rzym. 8:37)

  Aleksander Lipka

  1 Jana 2:18

  Eugeniusz Szarkowicz

  Będziecie dobrotliwi i miłosierni (Ezezj. 4:32)

  Edward Zawadzki


  Biłgoraj, 17.12.2006

  Święta narodzenia Pańskiego

  Stanisław Kuc

  Rosz Ha Szana

  Tomasz Sygnowski

  Psalm 118:17-27

  Stanisław Kuc


  Białogard, 24-26.12.2006

  (Kolejność alfabetyczna wg mówców)

  Owoce warg

  Jan Knop

  U progu tysiąclecia

  Stanisław Sroka

  Choroby duchowe

  Waldemar Szymański

  Duch święty

  Waldemar Szymański

  Narodzenie Pana Jezusa

  Waldemar Szymański

  Zbawienie

  Waldemar Szymański

  Ofiara za grzech

  Tadeusz Wójciak

  Palący się krzew winny

  Tadeusz Wójciak

  Patrząc na Jezusa

  Tadeusz Wójciak

  Przywiązany do Pana

  Tadeusz Wójciak


  Biłgoraj, 21.01.2007

  Przyjaźń

  Waldemar Szymański

  Nieurodzajne drzewo figowe (Mat. 21:18-22)

  Leszek Szarkowicz

  Kto jest największy (Mat. 18:1-4)

  Zenon Szkodziński


  Biłgoraj, 18.02.2007

  Oczyszczanie synów Lewiego

  Daniel Krawczyk

  Nie odrzuci Bóg narodu izraelskiego

  Franciszek Olejarz

  Na Górze Oliwnej w Getsemane

  Tomasz Sygnowski


  Biłgoraj, 18.03.2007

  Kto czyta niechaj uważa (cz. I)

  Edward Pietrzyk

  Kto czyta niechaj uważa (cz. II)

  Edward Pietrzyk


  Oleszyce, 08.04.2007

  Święto Przaśników

  Tomasz Sygnowski

  Snop z pierwocin żniwa (3 Mojż. 23:10)

  Józef Sygnowski


  Biłgoraj, 15.04.2007

  Pan nawiedził Tyr

  Leszek Czerniak

  Uczta miłości

  Edward Zawadzki

  Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy

  Leszek Czerniak


  Nałęczów, 22.04.2007

  Współpracownicy Boży

  Jan Kopak

  Zgubione kapłaństwo

  Józef Sygnowski

  Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych

  Piotr Knop

  Miska soczewicy

  Jan Kopak


  Biłgoraj, 20.05.2007

  Nowy sposób umierania

  Jan Litkowicz

  Pocieszanie bojaźliwych

  Leszek Szarkowicz

  W suchej ziemi suche drzewo

  Jan Litkowicz


  Włoszakowice, 20.05.2007

  (Kolejność alfabetyczna wg mówców)

  Burza na morzu

  Franciszek Olejarz

  Znak przymierza

  Franciszek Olejarz

  Oto sługa mój

  Józef Sygnowski

  Wpływ ducha Bożego

  Józef Sygnowski


  Ciemnoszyje, 10.06.2007

  Jak będą sądzeniu ludzie, którzy nie znają Prawa Bożego

  Piotr Krajcer

  Królestwo Niebieskie

  Paweł Dąbek

  Gdy bracia miaszkają razem

  Piotr Krajcer


  Poznań, 17.06.2007

  Psalm 131

  Jan Knop

  Wizja o Efie

  Paweł Dąbek

  Różnica między Kościołem a Wielkim Gronem

  Jan Knop


  Biłgoraj, 16.09.2007

  Godzina pokuszenia

  Leszek Zawitkowski

  Czasy ochłody (Dz.Ap. 3:20)

  Józef Sygnowski

  Służba jako przywilej dany od Boga

  Leszek Zawitkowski


  Poznań, 23.09.2007

  (Kolejność alfabetyczna wg mówców)

  Jedni drugich brzemiona noście

  Leszek Krawczyk

  Izajasz o przyszłości

  Leszek Krawczyk

  Co mam czynić?

  Beniamin Pogoda

  Jefte, bohater wiary

  Beniamin Pogoda


  Biłgoraj, 21.10.2007

  Tak niechaj każdy myśli o nas

  Piotr Knop

  Gdzie jest ten król

  Franciszek Olejarz

  Gdy się Syn Człowieczy objawi (Łuk 17:28)

  Piotr Knop


  Biłgoraj, 18.11.2007

  Trudności czasów ostatecznych

  Henryk Plewniok

  Narody dziedzictwem naszego Pana

  Piotr Garbacz

  Co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem

  Henryk Plewniok


  Włoszakowice, 18.11.2007

  Wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości

  Stanisław Sroka

  Znosząc jedni drugich

  Paweł Lipianin

  Jakub kupił pierworodztwo

  Stanisław Sroka


  Biłgoraj, 16.12.2007

  Wiara

  Bronisław Kaczor

  Spójrzcie na ptaki niebieskie

  Eugeniusz Szarkowicz

  Wola Boża

  Bronisław Kaczor


  Biłgoraj, 20.01.2008

  Zaszumią jak wały morskie

  Aleksander Lipka

  Pan Jezus jest światłem

  Piotr Kubic

  Duch Święty i jego działalność w nas

  Marek Sikora


  Biłgoraj, 17.02.2008

  Wyrocznia Pańska dotycząca Tyru (cz. I)

  Edward Pietrzyk

  Pan ma staranie o swoich

  Stanisław Kuc

  Wyrocznia Pańska dotycząca Tyru (cz. II)

  Edward Pietrzyk


  Włoszakowice, 17.02.2008

  (Kolejność alfabetyczna wg mówców)

  Otwarte drzwi

  Ryszard Armużyński

  Syjonizm

  Sławomir Florczak

  Duchowa czujność

  Tadeusz Wójciak

  Panujący Anioł Przymierza

  Tadeusz Wójciak


  Biłgoraj, 16.03.2008

  Znaczenie przaśnego chleba

  Jan Knop

  Co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny

  Franciszek Olejarz

  List do Żydów 13:15

  Jan Knop


  Biłgoraj, 18.05.2008

  Litera zabija, duch ożywia

  Jan Litkowicz

  O Panie, racz zbawić

  Tomasz Sygnowski

  Drugie tablice kamienne

  Jan Litkowicz


  Biłgoraj, 15.06.2008

  Jaka jest moja wiara, jakie jest moje wyznanie?

  Walenty Bywalec

  Tedy się okaże znamię Syna Człowieczego

  Edward Zawadzki

  Na tej opoce zbuduję Kościół mój

  Walenty Bywalec


  Poznań, 15.06.2008

  Władanie naczyniem

  Edward Sadowy

  Zakrwawiona ręka i jej wymowne gesty

  Jan Litkowicz

  Gniew

  Edward Sadowy


  Wrocław, 24.08.2008

  Rzecz dobra i miła w oczach Bożych

  Jan Kopak

  Uciekanie w zimę

  Ryszard Armużyński

  Nasze poświęcenie (nagrania brak z powodów technicznych)

  Marek Litkowicz


  Ciemnoszyje, 21.09.2008

  Wypowiedź o Tyrze (cz. 1)

  Edward Pietrzyk

  Wypowiedź o Tyrze (cz. 2)

  Edward Pietrzyk

  O chrzcie

  Michał Targosz


  Poznań, 21.09.2008

  Jeśliby kapłan kupił człowieka… (3 Mojż. 22:11)

  Aleksander Lipka

  Błogosławieństwa i biady

  Paweł Kupski

  Przyzwoitość w domu Bożym (Kazn. 4:17)

  Aleksander Lipka

  Łakomstwo (Hebr. 13:5-6)

  Łukasz Miller


  Biłgoraj, 21.09.2008

  Kto zwycięży

  Marek Knitter

  Świadectwa Ojca o swoim Synu

  Franciszek Olejarz

  Oczekiwanie zbawienia

  Marek Knitter


  Biłgoraj, 19.10.2008

  Korona żywota tylko po dobiegnięciu do mety

  Bronisław Kaczor

  Rola rodziny w zborze (kontynuacja wykładu z Krakowa)

  Józef Sygnowski

  Trudny czas oczekiwania

  Bronisław Kaczor


  Mysłowice, 23.11.2008

  Wyszedł siewca aby siać

  Tadeusz Wójciak

  Przywiązany do Pana

  Tadeusz Wójciak


  Białogard-Młodzieżowe, 8-11.11.2008

  Okup

  Jan Kopak

  Ofiara za grzech

  Lucjan Pulikowski

  Poświęcenie i ofiarowanie

  Tomasz Sygnowski

  Chrzest w śmierć Chrystusa

  Tomasz Sygnowski

  Wysokie powołanie

  Jerzy Kopak

  Sąd

  Jan Knop

  Znaczenie doktryn

  Jan Litkowicz

  Restytucja

  Wojciech Łopaciński

  Wtóra obecność

  Lucjan Pulikowski


  Biłgoraj, 21.12.2008

  Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was

  Waldemar Szymański

  Wytrwałość w modlitwie

  Eugeniusz Szarkowicz

  Panie ratuj!

  Aleksander Lipka


  Biłgoraj, 18.01.2009

  Cudowne dzieła Boże

  Jan Kopak

  Naczynia gliniane

  Franciszek Olejarz

  Wykład do chrztu

  Jan Kopak


  Oleszyce, 8.02.2009

  Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie

  Eugeniusz Szarkowicz

  Zatrzymajcie się w Jordanie

  Józef Sygnowski

  Znaki dni ostatecznych

  Eugeniusz Szarkowicz


  Biłgoraj, 15.02.2009

  Wybór Oblubienicy

  Henryk Plewniok

  Apostoł Paweł, Apostoł narodów

  Leszek Szarkowicz

  Nie mam człowieka

  Henryk Plewniok


  Włoszakowice, 15.02.2009

  Chcenie i skuteczne wykonanie

  Edward Sadowy

  Człowiek grzechu jako znak obecności

  Tomasz Szarkowicz

  Znaki obecności – figowe drzewo

  Edward Sadowy


  Biłgoraj, 15.03.2009

  Cielec pojednania i nasz Baranek Wielkanocny

  Jan Litkowicz

  Aby ktoś z nas nie został w tyle

  Józef Zabój

  Nasz udział w ucierpieniach Chrystusowych

  Jan Litkowicz


  Co prowadzi nas do Domu Bożego (18.03.2009)


  Jan Litkowicz


  Poznań, 15.03.2009

  Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być

  Piotr Knop

  O wolności w Chrystusie

  Henryk Gniadek

  O niegodnym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej

  Piotr Knop


  Wrocław, 26.04.2009

  Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma (Ps. 107:43)

  Sławomir Florczak

  To co było, znów się stanie

  Marek Szymański

  Przyjdź Królestwo Twoje

  Sławomir Florczak


  Biłgoraj, 17.05.2009

  Sąd domu Bożego (nagranie niepełne)

  Leszek Krawczyk

  W jaki sposób Pan Bóg może prowadzić

  Edward Zawadzki

  Panie, naucz nas modlić się

  Leszek Krawczyk


  Oleszyce, 14.06.2009

  Przypowieść o synu marnotrawnym

  Sławomir Florczak

  A to jest żywot wieczne

  Tomasz Sygnowski

  Mat. 13:53-50 – Łuk. 4:16-30

  Sławomir Florczak


  Biłgoraj, 16.08.2009

  Zbudował dom na opoce

  Olivier Kwarciak

  Sieni nie mierz (Obj. 11:1-2)

  Franciszek Olejarz

  Zmartwychwstanie

  Olivier Kwarciak


  Wrocław, 23.08.2009

  Odpuść nam nasze winy

  Ryszard Knop

  Przez Niego dla Niego wszystko zostało stworzone

  Walenty Bywalec

  Kapłani Boży

  Łukasz Miller


  Biłgoraj, 20.09.2009

  Obj. 20:6

  Franciszek Olejarz

  Przyjdź Królestwo Twoje

  Eugeniusz Szarkowicz

  Jak. 1:12

  Edward Sadowy


  Biłgoraj, 18.10.2009

  Umywszy w niewinności ręce

  Tadeusz Wójciak

  1 Kor. 15:20-21

  Edward Zawadzki

  Wspaniałe nauki Pana Jezusa

  Tadueusz Wójciak


  Wrocław, 25.10.2009

  Naucz nas obliczać dni nasze

  Daniel Krawczyk

  Podobieństwo o dziesięciu minach

  Łukasz Knop

  Błogosławieństwo Pańskie ubogaca

  Daniel Krawczyk


  Biłgoraj, 15.11.2009

  1 Kor. 10:1-11

  Piotr Knop

  Sodoma oskarża

  Aleksander Lipka

  Według postanowienia wiecznego

  Eugeniusz Szarkowicz


  Włoszakowice, 15.11.2009

  (Kolejność alfabetyczna wg mówców)

  Grzech

  Walenty Bywalec

  Krew Przymierza

  Walenty Bywalec

  Pokój owocem sprawiedliwości

  Jerzy Kopak

  Powołanie

  Tomasz Sygnowski


  Biłgoraj, 20.12.2009

  Synowie Syjońscy, radujcie się

  Józef Garbacz

  Kapłani Boga Najwyższego

  Edward Sadowy

  Dlaczego przechodzimy doświadczenia

  Leszek Szarkowicz


  Biłgoraj (spotkanie młodzieżowe), 29-31.12.2009

  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (1)

  Józef Sygnowski

  Ekumenia

  Franciszek Olejarz

  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (2)

  Józef Sygnowski

  Chwalenie Ojca w duchu i w Prawdzie

  Franciszek Olejarz

  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (3)

  Józef Sygnowski

  Pobożność do wszystkiego jest pożyteczna

  Aleksander Lipka

  Moje miejsce w Przybytku Pańskim (4)

  Józef Sygnowski