Konwencje 1991 roku


 • Kostki Duże, 22-23.06.1991
 • Romanówka, 29-30.06.1991
 • Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991
 • Przychojec, 13-14.07.1991
 • Wola Lubecka, 19-21.07.1991
 • Zakopane, 28.07.1991
 • Białogard, 2-4.08.1991
 • Nałęczów, 11.08.1991
 • Kostki Duże, 22-23.06.1991

  Wędrówka narodu izraelskiego do ziemi obiecanej

  Zdzisław Kołacz

  Stopy Pana stanęły w Jeruzalem

  Paweł Dąbek

  Głębia tajemnic Bożych

  Roman Rorata

  Wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał

  Dariusz Siwek

  O czym rozmawialiście między sobą?

  Daniel Kołacz

  Działalność Ducha Świętego

  Stanisław Sablik

  Wykład o chrzcie (Rzym. 6:3-8)

  Józef Sygnowski

  Proroctwo Joela

  Piotr Krajcer


  Romanówka, 29-30.06.1991

  Skuteczność modlitwy

  Henryk Kamiński

  Ziemia galilejska

  Jan Litkowicz

  Bojuj on dobry bój wiary

  Jeremiasz Purwin

  Jedność Ciała (Kościoła) Chrystusowego

  Franciszek Knop

  Ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi

  Grzegorz Kwaśnik

  Rut obrazem Kościoła (brak nagrania)

  Ryszard Krawczyk

  Zmysł Chrystusowy

  Józef Garbacz

  Jest tu nauczyciel i woła cię

  Zdzisław Kołacz

  Kto umarł, usprawiedliwiony jest

  Walenty Bywalec

  Okolicznościowy wykład do chrztu

  Józef Sygnowski

  Naród izraelski i Gog z północy

  Łukasz Szatyński


  Kraków, Konwencja Generalna, 6-7.07.1991

  A żywot był oną światłością ludzką

  Henryk Kamiński

  Chluba z krzyża Chrystusowego

  Jerome Gruhn

  Prawdziwy i przykładny chrześcijanin

  Eugeniusz Szarkowicz

  Tekst Ew. wg. św. Łukasza 21:25-28 (brak nagrania)

  Br. Bojczuk

  Nadzieja powołania i dziedzictwo świętych

  Br. Olchowy

  Wykład na temat chrztu

  Daniel Krawczyk

  Służba Bogu prowadząca do żywota wiecznego

  Aleksander Lipka


  Przychojec, 13-14.07.1991

  Te niebiosa i ta ziemia

  Henryk Kamiński

  Idę przygować wam miejsce

  Jerome Gruhn

  Na górze wysokiej podnieście chorągiew

  M. Szwed

  Zatwardziałość i zmiękczenie Izraela

  Mieczysław Jakubowski

  Co poślubisz, uczyń mocnym (wykład do chrztu)

  Daniel Krawczyk

  Czasy ochłody

  Zdzisław Kołacz

  Duma chrześcijanina

  Andrzej Dąbek

  Staczaj dobry bój wiary

  Daniel Wozniak

  Poświęć je w prawdzie twojej

  Paweł Suchanek

  Nie dam dziedzictwa ojców moich

  Roman Rorata


  Wola Lubecka, 19-21.07.1991

  Dar przebaczania

  Andrzej Dąbek

  Zbliżający się wielki ucisk

  Jerome Gruhn

  Wartości czasu

  Piotr Krajcer

  Duch Pański - Pocieszyciel

  Stefan Grudzień

  Królestwo niebieskie w przypowieściach

  Eugeniusz Szarkowicz

  Okup - nauką fundamentalną

  Józef Sygnowski

  Dzieciństwo i dojrzałość w Prawdzie

  Jan Kopak

  Trudności i zagrożenia czasów ostatecznych

  Adam Kozak

  Trzy miary mąki

  Łukasz Szatyński

  Wtóra obecność - czas, sposób i cel

  Henryk Kamiński

  Nowe Stworzenie wobec Prawa Bożego

  Józef Kłusak

  Wysokie Powołanie

  Daniel Krawczyk

  Błyskawice jego oświecają okrąg świata

  Zdzisław Kołacz


  Zakopane, 28.07.1991

  Któż obrachował obłoki mądrością swoją (brak nagrania)

  Eugeniusz Szarkowicz

  Cztery Boskie zasady moralne

  Jeremiasz Purwin

  Więź doskonałości

  Paweł Suchanek

  Czasy ochłody

  Henryk Plewniok

  Dwa spotkania

  Edward Pietrzyk


  Białogard, 2-4.08.1991 (brak programu, kolejność alfabetyczna)

  Pamiętniki Ezdrasza

  Andrzej Dąbek

  Pięć okresów karania Izraela (Izaj. 9)

  Paweł Dąbek

  Ludzie jako narzędzia w ręku Pana Boga

  Stefan Grudzień

  Chrystus Pan w swoim ogrodzie (Pieśń Sal. 4:12-16)

  Daniel Krawczyk

  Mocarze, którzy umacniali władzę króla Dawida (2 Sam. 23:8)

  Grzegorz Kwaśnik

  Ciała ziemskie i ciała duchowe (1 Kor. 15:39-44)

  Zenon Rozwarski

  Okup w stosunku do przymierzy

  Józef Sygnowski

  Pogrzebani w Chrystusie przez chrzest (Kol. 2:12)

  Józef Sygnowski


  Nałęczów, 11.08.1991

  Żniwa

  Zdzisław Kołacz

  Ja Pocieszyciel Twój

  Józef Garbacz

  Nikt nie może służyć dwom panom

  Henryk Purwin

  Zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim (brak nagrania)

  Daniel Krawczyk

  Kto sieje wiatr, zbiera burzę

  Daniel Kołacz

  Oczekiwanie na Królestwo Boże (brak nagrania)

  Roman Rorata