Konwencje 2018 roku


 • Andrychów, 29.04.2018
 • Wieliczka, 13.05.2018


 • Andrychów, 29.04.2018

  Dla mnie życiem jest Chrystus

  Michał Targosz

  Budowanie nowego muru Jeruzalem (Nehemiasz)

  Szymon Masiak

  Prawo Boże i jego zastosowanie w różnym czasie

  Daniel Szarkowicz

  Co pociągało św. Pawła?

  Adam Olszewski

  Wieliczka, 13.05.2018

  70-lecie państwa Izrael

  Tomasz Szarkowicz

  A myśmy się spodziewali (Łuk. 24:21)

  Piotr Krajcer

  Uczynię z nimi przymierze wieczne (Jer. 32:40)

  Jerzy Honkisz

  Czy Chrystus jest podzielony? (1 Kor. 1:13)

  Rafał Purwin