Konwencje 2018 roku


 • Andrychów, 29.04.2018
 • Wieliczka, 13.05.2018
 • Wierzchowsławice, 10.06.2018
 • Lublin, 24.06.2018
 • Warszawa, 8.07.2018


 • Andrychów, 29.04.2018

  Dla mnie życiem jest Chrystus

  Michał Targosz

  Budowanie nowego muru Jeruzalem (Nehemiasz)

  Szymon Masiak

  Prawo Boże i jego zastosowanie w różnym czasie

  Daniel Szarkowicz

  Co pociągało św. Pawła?

  Adam Olszewski

  Wieliczka, 13.05.2018

  70-lecie państwa Izrael

  Tomasz Szarkowicz

  A myśmy się spodziewali (Łuk. 24:21)

  Piotr Krajcer

  Uczynię z nimi przymierze wieczne (Jer. 32:40)

  Jerzy Honkisz

  Czy Chrystus jest podzielony? (1 Kor. 1:13)

  Rafał Purwin

  Wierzchosławice, 10.06.2018

  Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie

  Tomasz Sygnowski

  Nadzieje Nowego Stworzenia

  Jan Knop

  Barnabaszowie

  Paweł Kawała

  Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg

  Franciszek Olejarz

  Lublin, 24.06.2018

  Błogosławieni czystego serca

  Dariusz Bywalec

  Chwała Boża

  Marek Knitter

  Uczmy się podobieństwa

  Henryk Szarkowicz

  Jam jest winna macica, a Ojciec jest winiarzem

  Franciszek Olejarz

  Warszawa, 8.07.2018

  Wierzę, że nagrodę daje

  Piotr Krajcer

  Nadzieja na POWSTANIE wszystkich UMARŁYCH

  Daniel Kaleta / Skrypt wykładu / Dyskusja

  Pieśni

  Chór Syloe

  Ciągłe pielgrzymowanie

  Olivier Kwarciak

  Ukryte w złotej skrzyni

  Michał Targosz