Konwencje 2018 roku


 • Andrychów, 29.04.2018
 • Wieliczka, 13.05.2018
 • Wierzchowsławice, 10.06.2018
 • Lublin, 24.06.2018
 • Warszawa, 8.07.2018
 • Budziarze, 14-15.07.2018
 • Białogard, 27-29.07.2018
 • Dosłońce, 9.09.2018
 • Bydgoszcz, 14.10.2018


 • Andrychów, 29.04.2018

  Dla mnie życiem jest Chrystus

  Michał Targosz

  Budowanie nowego muru Jeruzalem (Nehemiasz)

  Szymon Masiak

  Prawo Boże i jego zastosowanie w różnym czasie

  Daniel Szarkowicz

  Co pociągało św. Pawła?

  Adam Olszewski

  Wieliczka, 13.05.2018

  70-lecie państwa Izrael

  Tomasz Szarkowicz

  A myśmy się spodziewali (Łuk. 24:21)

  Piotr Krajcer

  Uczynię z nimi przymierze wieczne (Jer. 32:40)

  Jerzy Honkisz

  Czy Chrystus jest podzielony? (1 Kor. 1:13)

  Rafał Purwin

  Wierzchosławice, 10.06.2018

  Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie

  Tomasz Sygnowski

  Nadzieje Nowego Stworzenia

  Jan Knop

  Barnabaszowie

  Paweł Kawała

  Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg

  Franciszek Olejarz

  Lublin, 24.06.2018

  Błogosławieni czystego serca

  Dariusz Bywalec

  Chwała Boża

  Marek Knitter

  Uczmy się podobieństwa

  Henryk Szarkowicz

  Jam jest winna macica, a Ojciec jest winiarzem

  Franciszek Olejarz

  Warszawa, 8.07.2018

  Wierzę, że nagrodę daje

  Piotr Krajcer

  Nadzieja na POWSTANIE wszystkich UMARŁYCH

  Daniel Kaleta / Skrypt wykładu / Dyskusja

  Pieśni

  Chór Syloe

  Ciągłe pielgrzymowanie

  Olivier Kwarciak

  Ukryte w złotej skrzyni

  Michał Targosz

  Budziarze, 14-15.07.2018

  Abyście prowadzili życie godne Boga

  Szymon Masiak

  Sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie

  Jerzy Kopak

  Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań

  Olivier Kwarciak

  Wykład do chrztu

  Paweł Kawała


  Usprawiedliwienie


  Ryszard Knop

  Badanie tematyczne – 3 Mojż. 21 rozdział

  Piotr Krajcer

  Dwa nierozpoznania

  Daniel Chachlica

  Białogard, 27-29.07.2018

  2 Piotra 1:19

  Henryk Szarkowicz

  Królestwo Boże

  Mariusz Kwarciak

  1 Piotra 2:9

  Leszek Szarkowicz

  Bacz, abyś nie zapomniał Pana

  Krzysztof Makarzec

  Działalność kapłana odnośnie trądu

  Franciszek Olejarz

  Obcy wśród Syjonu

  Ryszard Knop

  Chodzić w prawdzie

  Marek Litkowicz

  Wykład do chrztu

  Tomasz Sygnowski

  Sulamitka i pasterz podczas końca Wieku Ewangelii

  Arkadiusz Lecko

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Wszystkiemu koniec się przybliża

  Edward Sadowy

  Dosłońce, 9.09.2018

  Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie

  Leszek Szarkowicz

  Wykład do chrztu

  Zbigniew Koterba

  Relacje z Panem w modlitwie

  Tomasz Kupski

  Zaufanie

  Michał Targosz

  Pieśni

  Stanisław Sławiński

  Psalmy

  Słowo i śpiew

  Bydgoszcz, 14.10.2018

  Wiara

  Andrzej Sobolewski

  Nadzieja

  Jan Knop

  Miłość

  Tomasz Kupski

  Codzienne życie chrześcijanina

  Paweł Kozłowski