Konwencje 2017 roku


 • Andrychów, 21.05.2017
 • Budziarze, 15-16.07.2017
 • Lwów, 19-29.08.2017
 • Chełm, 28.08.2017
 • Dosłońce, 10.09.2017
 • Chrzanów, 24.09.2017
 • Piotrowice, 8.10.2017


 • Andrychów, 21.05.2017

  Wszystko mi wolno

  Adam Kubic

  Teologia pracy

  Maciej Kubic

  Pieśni

  Chór Syloe

  Modlitwa Pańska w wersji Łukasza

  Paweł Suchanek

  Boże przebaczenie

  Daniel Chachlica

  Budziarze, 15-16.07.2017

  Mój pokój daję wam

  Adam Kubic

  Droga, którą mamy chodzić

  Marek Knitter

  Bracia braciom przesyłają pozdrowienia

  Mariusz Kwarciak

  Wykład do chrztu

  Mirosław Suchanek

  Zebranie świadectw

  Lucjan Pulikowski

  Podzielony płaszcz i połączone drewno

  Rafał Purwin

  Badanie panelowe

  Daniel Chachlica

  Słowa, przez które zbawiony będziesz

  Walenty Bywalec

  Lwów, 19-20.08.2017

  Kupieni drogą krwią (UA)

  Andrej Lajbida

  Błogosławieni odtąd umarli

  Franciszek Olejarz

  Lekcja z księgi Rut

  Jerzy Honkisz

  Cierpliwość

  Tomasz Gierczak

  Jezus jest naszą drogą (UA)

  Witold Symczuk

  Nowe Przymierze (RO/UA)

  Giza Dragos

  Ofiara Chrystusa

  Henryk Szarkowicz

  Chełm, 27.08.2017

  Woda i chleb

  Daniel Szarkowicz

  Nie tykajcie pomazańców Pańskich

  Ryszard Knop

  Przypowieść o synu marnotrawnym

  Łukasz Florczak

  Siedem zanurzeń

  Franciszek Olejarz

  Dosłońce, 10.09.2017

  Pokora

  Adam Olszewski

  Wykład do chrztu

  Mirosław Suchanek

  Gdy nie ma widzenia

  Daniel Kaleta

  Trzy psalmy

  Chór Syloe

  Troska mojego serca – Szemranie

  Stanisław Sławiński

  Chrzanów, 24.09.2017

  Uważajcie, czuwajcie

  Jan Knop

  Odpowiedzialność za słowa

  Henryk Szarkowicz

  Czasy trudne dla młodych

  Paweł Suchanek

  Obudźcie się ze snu

  Jerzy Honkisz

  Piotrowice, 8.10.2017

  Trzymaj, co masz

  Leszek Krawczyk

  Przyjdę rychło

  Jan Knop

  Pycha i pokora

  Paweł Kawała

  Przypowieść o czworakiej roli

  Paweł Suchanek