Konwencje 2017 roku


 • Wierzchosławice, 7.05.2017
 • Andrychów, 21.05.2017
 • Wieliczka – Konwencja Generalna, 24-25.06.2017
 • Budziarze, 15-16.07.2017
 • Supraśl, 22-23.07.2017
 • Białogard, 28-30.07.2017
 • Lwów, 19-29.08.2017
 • Chełm, 28.08.2017
 • Dosłońce, 10.09.2017
 • Chrzanów, 24.09.2017
 • Piotrowice, 8.10.2017


 • Wierzchosławice (k. Tarnowa), 7.05.2017

  Nie daj się zwyciężyć złemu

  Jan Knop

  Uczmy się bojaźni

  Krzysztof Makarzec

  Cóż mi po pierworództwie

  Łukasz Florczak

  Miłujmy się nawzajem

  Walenty Bywalec

  Andrychów, 21.05.2017

  Wszystko mi wolno

  Adam Kubic

  Teologia pracy

  Maciej Kubic

  Pieśni

  Chór Syloe

  Modlitwa Pańska w wersji Łukasza

  Paweł Suchanek

  Boże przebaczenie

  Daniel Chachlica

  Wieliczka – Konwencja Generalna, 24-25.06.2017

  Oto stoję u drzwi i kołaczę

  Walenty Bywalec

  Synu, daj mi serce swoje

  Mariusz Kwarciak

  Droga, prawda i żywot

  Marek Knitter

  Pokora

  Leszek Szarkowicz

  Śpiew

  Krzysztof Wącior

  O fałszywej miłości

  Hubert Lipka

  Jak masz się sprawować w Domu Bożym

  Jan Knop

  Nauka płynąca ze świecznika

  Adam Olszewski

  Budziarze, 15-16.07.2017

  Mój pokój daję wam

  Adam Kubic

  Droga, którą mamy chodzić

  Marek Knitter

  Bracia braciom przesyłają pozdrowienia

  Mariusz Kwarciak

  Wykład do chrztu

  Mirosław Suchanek

  Zebranie świadectw

  Lucjan Pulikowski

  Podzielony płaszcz i połączone drewno

  Rafał Purwin

  Badanie panelowe

  Daniel Chachlica

  Słowa, przez które zbawiony będziesz

  Walenty Bywalec

  Supraśl, 22-23.07.2017

  Wszystkie członki tworzą jedno ciało

  Paweł Suchanek

  Wykład do chrztu

  Michał Targosz

  Wiara przez cud

  Krzysztof Purwin

  Nie ma przyjaźni bez miłości, ale jest miłość bez przyjaźni

  Marcin Gniadek

  Podobieństwo o dzierżawcach winnicy

  Daniel Chachlica

  Panie, Ty mnie znasz

  Olivier Kwarciak

  Dar nieba

  Grzegorz Marek

  Białogard, 28-30.07.2017

  Nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech

  Henryk Plewniok

  Popieczętowanie sług Boga

  Józef Zabój

  Wiara

  Krzysztof Milan

  Uświęcenie

  Łukasz Knop

  Świętość ołtarza

  Franciszek Olejarz

  Cierpliwe oczekiwanie na Królestwo

  Mariusz Kwarciak

  Nasze uczestnictwo w pomnażaniu Pańskiej własności

  Jan Litkowicz

  Wykład do chrztu

  Ryszard Knop

  Dzieło Chrystusa

  Paweł Kawała

  Zebranie pytań

  Walenty Bywalec

  Zwycięzcy dam kamyk biały

  Szymon Masiak

  Lwów, 19-20.08.2017

  Kupieni drogą krwią (UA)

  Andrej Lajbida

  Błogosławieni odtąd umarli

  Franciszek Olejarz

  Lekcja z księgi Rut

  Jerzy Honkisz

  Cierpliwość

  Tomasz Gierczak

  Jezus jest naszą drogą (UA)

  Witold Symczuk

  Nowe Przymierze (RO/UA)

  Giza Dragos

  Ofiara Chrystusa

  Henryk Szarkowicz

  Chełm, 27.08.2017

  Woda i chleb

  Daniel Szarkowicz

  Nie tykajcie pomazańców Pańskich

  Ryszard Knop

  Przypowieść o synu marnotrawnym

  Łukasz Florczak

  Siedem zanurzeń

  Franciszek Olejarz

  Dosłońce, 10.09.2017

  Pokora

  Adam Olszewski

  Wykład do chrztu

  Mirosław Suchanek

  Gdy nie ma widzenia

  Daniel Kaleta

  Trzy psalmy

  Chór Syloe

  Troska mojego serca – Szemranie

  Stanisław Sławiński

  Chrzanów, 24.09.2017

  Uważajcie, czuwajcie

  Jan Knop

  Odpowiedzialność za słowa

  Henryk Szarkowicz

  Czasy trudne dla młodych

  Paweł Suchanek

  Obudźcie się ze snu

  Jerzy Honkisz

  Piotrowice, 8.10.2017

  Trzymaj, co masz

  Leszek Krawczyk

  Przyjdę rychło

  Jan Knop

  Pycha i pokora

  Paweł Kawała

  Przypowieść o czworakiej roli

  Paweł Suchanek