Konwencje 2016 roku


 • Andrychów, 15.05.2016
 • Tarnów, 28.05.2016
 • Piotrowice, 12.06.2016
 • Budziarze, 2-3.07.2016
 • Białogard, 15-17.06.2016
 • IC Szczyrk, 2-7.08.2016
 • Lwów, 21-22.08.2016
 • Chełm, 28.08.2016
 • Dosłońce, 3.10.2016


















































 • Andrychów, 15.05.2016

  Każdy to prosi otrzymuje...

  Leszek Szarkowicz

  ... kto szuka znajduje

  Marcin Gniadek

  Cztery domy Lewitów

  Łukasz Florczak

  Cztery lekcje z księgi Rut

  Krzysztof Nawrocki

  Tarnów, 28.05.2016

  Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie

  Piotr Krajcer

  Wtóra Obecność

  Jan Knop

  Wzbudzenie Kościoła

  Lucjan Pulikowski

  ...albowiemeście drogo kupieni (1 Kor. 6:19-20)

  Franciszek Olejarz

  Piotrowice, 12.06.2016

  Pan jest ze mną

  Mirosław Suchanek

  Budujcie się w dom duchowy

  Łukasz Florczak

  Sądzić, czy nie sądzić?

  Piotr Mrzygłód

  O pasterzach

  Paweł Lipianin

  Budziarze, 2-3.07.2016

  I któż może być zbawiony

  Jan Knop

  Na świecie, ale nie ze świata

  Krzysztof Nawrocki

  Wejrzyjcie w się

  Henryk Szarkowicz

  Wykład do chrztu

  Paweł Suchanek

  Zebranie świadectw

  Aleksander Lipka


  Uczynią mi świątnicę


  Ryszard Knop

  Zebranie pytań

  Walenty Bywalec

  Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów

  Piotr Mrzygłód

  Białogard, 15-17.07.2016

  Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon

  Walenty Bywalec

  Sól

  Adam Olszewski

  Usprawiedliwienie

  Józef Siedleczka

  Uczta weselna

  Leszek Krawczyk


  Rebeka – żona Izaaka


  Dariusz Bywalec

  Prawdziwa wartość

  Bronisław Kaczor

  Skarb w naczyniu glinianym

  Henryk Głąb

  Poświęćcie się, a bądźcie świętymi

  Ryszard Knop


  Święty, święty, święty


  Tomasz Sygnowski

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Utwierdził, pomazał, zapieczętował

  Franciszek Olejarz

  IC Szczyrk, 2-7.08.2016

  Program autorski Zboru Heftsiba (audio w języku angielskim)

  Emanuel Gazit


  Dorobek ruchu Badaczy Pisma Świętego i C.T. Russella
  Program na 100-lecie śmierci C.T. Russella (video)


  Paweł Lipianin


  Pastor Russell w podróży dookoła świata
  (Prezentacja video)


  Robert Goodman


  Discussion on Zech. 12-14 (Audio ENG)
  Dyskusja na temat Zach. 12-14 (Tekst PL)
  Discussion on Zech. 12-14 (Text ENG)


  D. Tel-Tsur, R. Doctor, P. Krajcer,
  mod. D. Kaleta


  Ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (audio)


  Piotr Krajcer

  Lwów, 21-22.08.2016

  Izrael narodem wybranym

  Leszek Krawczyk

  1 Tym. 3:14-15

  Franciszek Olejarz

  O Księdze Objawienia

  Adam Kopczyk

  Syn pociechy

  Tadeusz Wójciak

  Chełm, 28.08.2016

  Wydawajcie więc owoc godny upamiętania

  Marek Sikora

  Strzeż nogi twojej

  Jerzy Kopak

  Owoce ducha świętego

  Mykola Dmytryk

  Patrzcie, czujcie, a módlcie się

  Jan Knop

  Dosłońce, 2.10.2016

  Nie oddam dziedzictwa ojców moich

  Piotr Krajcer

  Szymon Czarnoksiężnik

  Krzysztof Nawrocki

  Wolność w Chrystusie

  Paweł Lipianin

  Pieśni

  Chór Syloe

  W obronie dziedzictwa

  Sławomir Pietrzyk