Konwencje 2015 roku


 • Chrzanów, 26.04.2015
 • Andrychów, 17.05.2015
 • Tarnów, 24.05.2015
 • Piotrowice, 14.06.2015
 • Kraków, Konwencja Generalna, 4-5.07.2015
 • Budziarze, 18-19.07.2015
 • Białogard, 31.07-2.08.2015
 • Chełm, 23.08.2015
 • Bielsko Biała, 6.09.2015
 • Kraków, Zebranie braci starszych i diakonów, 14.11.2015


















































 • Chrzanów, 26.04.2015

  Cechy Nowego Stworzenia

  Jan Knop

  Czy powinniśmy być otwarci?

  Piotr Mrzygłód

  Jak się wam powodzi? Agg. 1:5

  Piotr Krajcer

  Król Dawid i jego wielki potomek Jezus Chrystus

  Paweł Suchanek

  Andrychów, 17.05.2015

  Podnieście ku niebu oczy – Izaj. 51:6

  Niebezpieczne czasy

  Piotr Mrzygłód

  Podnieście ku niebu oczy

  Piotr Kracjer

  Pieśni w wykonaniu chóru „Syloe”

  słowo: Daniel Iwaniak

  Błogosławieni ubodzy w duchu

  Henryk Głąb

  Jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie

  Adam Organek

  Tarnów, 24.05.2015

  Pocieszyciel – Duch Święty

  Jan Knop

  Okup – możliwość pojednania

  Ryszard Samuła

  40 dni po zmartwychwstaniu

  Dariusz Bywalec

  Kościół jak Mojżesz

  Ryszard Knop

  Piotrowice, 14.06.2015

  Wytrwanie w próbie

  Leszek Szarkowicz

  Związek przyjaźni

  Rafał Purwin

  Deptanie Jerozolimy przez pogan

  Lucjan Pulikowski

  Izrael zakwitnie

  Piotr Krajcer

  Kraków, Konwencja Generalna, 4-5.07.2015

  Albowiem to jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze

  Henryk Szarkowicz

  Historia patriarchy Abrahama

  Jean Siwek

  Maria Magdalena (nienagrany, link zbór krakowski 1.04.2013)

  Mirosław Suchanek

  Czuwanie

  Ryszard Knop


  Babilon


  Andrzej Łajbida

  Społeczność

  Jan Knop

  Bojowanie o wiarę raz świętym podaną

  Marek Sikora

  Budziarze, 18-19.07.2015

  Przykazanie, które słyszeliście od początku

  Paweł Lipianin

  Czy Bóg opuścił Jezusa na krzyżu

  Dariusz Bywalec

  Oczekiwanie

  Tadeusz Wójciak

  Wykład do chrztu

  Andrzej Łajbida

  Zebranie świadectw

  Daniel Iwaniak

  Złota reguła

  Piotr Krajcer

  Odpowiedzi na pytania

  Jan Knop

  Przykazanie, które słyszeliście od początku (II)

  Sławomir Pietrzyk

  Białogard, 31.07-2.08.2015

  Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych

  Piotr Mrzygłód

  Królestwo niebieskie

  Władysław Symczuk

  Okup

  Łukasz Florczak

  Góra Oliwna

  Aleksander Lipka

  Dopełnianie ucisków Chrystusowych za Kościół i za świat

  Franciszek Olejarz

  Królestwo Salomona

  Rafał Purwin

  Bądźcie gotowi na dzień trzeci

  Henryk Plewniok

  Wykład do chrztu

  Tomasz Sygnowski

  Ten dzień się przybliża

  Stanisław Sławiński

  Umarły lecz żywy

  Ryszard Samuła

  Chełm, 23.08.2015

  Wykorzystując czas, bo dni są złe

  Franciszek Olejarz

  Pokuta

  Jerzy Honkisz

  Nie trwóżcie się i nie lękajcie się

  Walenty Bywalec

  Zgromadźcie mi świętych moich

  Henryk Szarkowicz

  Bielsko Biała, 6.09.2015

  Dla czystych wszystko jest czyste – czystość duchowa

  Michał Targosz

  Czystość rytualna

  Daniel Iwaniak

  Oczyszczenie przez Boga

  Beniamin Pogoda

  Gorliwość Saula

  Tomasz Kupski

  Pieśni

  Chór Syloe

  Kraków, zebranie braci starszych i diakonów, tematyka biblijna, 14.11.2015

  Program

  Część I – Zbawienie

  Jan Knop

  Część II – Zbawienie cd., Chrzest

  Jan Knop, Henryk Szarkowicz

  Część III – Chrzest

  Henryk Szarkowicz