Konwencje 2013 roku


 • Kraków, 16.03.2013, Zebranie Braci Starszych i Diakonów
 • Kraków, 14.04.2013
 • Tarnów, 12.05.2013
 • Chrzanów, 9.06.2013
 • Kostki Duże, 20.06.2013
 • Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
 • Supraśl, 13-14.07.2013 (link do witryny zboru Białystok)
 • Budziarze, 20-21.07.2013
 • Białogard, 4-6.08.2013
 • Bielsko Biała, 18.08.2013
 • Lwów, 17-18.08.2013
 • Chełm, 25.08.2013
 • Andrychów, 15.09.2013
 • Swarzędz, 29.09.2013 (nagrania z witryny zboru Poznań)


 • Kraków, 16.03.2013, Zebranie Braci Starszych i Diakonów

  Wysokie Powołanie (cz. 1)

  Jan Knop

  Wysokie Powołanie (cz. 2)

  Jan Knop

  Wysokie Powołanie (cz. 3)

  Jan Knop

  Kraków, 14.04.2013

  Wysokie powołanie jako podstawa budowy domu duchowego

  Paweł Lipianin

  Dom duchowy w zborze

  Daniel Krawczyk

  Budowanie domu duchowego w rodzinie

  Leszek Szarkowicz

  Budowa domu duchowego na zewnątrz

  Beniamin Pogoda

  Pieśni

  Chór „Syloe”

  Tarnów, 12.05.2013

  Nastaną czasy trudne

  Jan Knop

  Odbudowa świątyni

  Piotr Krajcer

  Dobra cząstka

  Tadeusz Wójciak

  Królestwo Boże

  Franciszek Olejarz

  Chrzanów, 9.06.2013

  Sprawiedliwy z wiary żyć będzie

  Stanisław Sławiński

  Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy

  Edward Pietrzyk

  Niewiasto, wielka jest twoja wiara

  Mirosław Suchanek

  Powrót łaski do narodu wybranego

  Lucjan Pulikowski

  Kostki Duże, 29-30.06.2013

  Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy

  Ryszard Knop

  Pan patrzy na serce

  Jerzy Honkisz

  Dobra cząstka

  Leszek Krawczyk

  Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie

  Edward Sadowy


  Dobrze sługo wierny


  Walenty Bywalec

  A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaskę

  Tomasz Sygnowski

  Rola pasterza

  Daniel Krawczyk

  Zasługi Jezusa Chrystusa, ich zastosowanie i przypisanie

  Józef Sygnowski

  Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013

  Wzmacniajcie się wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu

  Piotr Krajcer

  Będę z tobą

  Roman Bojczuk

  Nie schodź do domu

  Franciszek Olejarz

  Trzy misje Eliasza

  Jerzy Kopak


  Wdzięczne jarzmo


  Zdzisław Kołacz

  Czy umiesz przykazania?

  Jan Knop

  Wracam do Emaus

  Tadeusz Wójciak

  Supraśl, 13-14.07.2013

  Nagrania na stronie zboru Białystok

  Budziarze, 20-21.07.2013

  Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu będzie dobrze

  Tadeusz Wójciak

  Symbolika zdobycia Jerycha

  Edward Pietrzyk

  Godziny pokuszenia

  Andrzej Łajbida

  wykład do chrztu

  Franciszek Olejarz

  Zebranie świadectw

  Lucjan Pulikowski


  O osobowości Ducha Świętego


  Piotr Mrzygłód

  O wierze

  Jan Knop

  Zalecenia Boże przekazane przez apostoła Pawła

  Ryszard Samuła

  Białogard, 4-6.08.2013

  Nie miłujmy słowem i językiem, ale uczynkiem i prawdą

  Daniel Krawczyk

  Trudne przykazanie

  Henryk Głąb

  Dzień przygotowania

  Henryk Szarkowicz

  Wody żywota

  Marek Sikora


  Historia Jozuego


  Adam Kopczyk

  Nie chciałeś ofiar krwawych

  Mariusz Kwarciak

  Czasy przywrócenia wszystkiego (dyskusja)

  Piotr Krajcer, Daniel Kaleta, Paweł Lipianin

  PDF (lista wersetów)

  Wykład do chrztu

  Walenty Bywalec


  Trzy części


  Edward Pietrzyk

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Przypowieść o drogocennej perle

  Franciszek Olejarz

  Bielsko Biała, 18.08.2013

  Bądź wierny aż do śmierci

  Michał Sochacki

  Jan Chrzciciel

  Sławomir Pietrzyk

  Wierność aż do śmierci w naszych czasach

  Stanisław Sławiński

  Lwów, 17-18.08.2013

  Czyste serce (UA)

  Roman Bojczuk

  Proroctwa na dziś

  Leszek Krawczyk

  Proroctwo Daniela 2 rozdział

  Sławomir Florczak

  Objawienie króla jako błyskawica

  Franciszek Olejarz

  Pieśni wieczorne


  Przemijanie czasu – starość (UA)


  Ewhen Dowhan

  Zbliżając się do Jeruzalemu

  Tomasz Sygnowski

  Dwa nakarmienia

  Stanisław Kuc

  Chełm, 25.08.2013

  List do Rzymian 10:17

  Henryk Głąb

  Ew. Łukasza 19:1-10

  Mirosław Suchanek

  Dlaczego brama jest ciasna?

  Henryk Szarkowicz

  Trzy początki

  Walenty Bywalec

  Andrychów, 15.09.2013

  Doskonali w jedności

  Rafał Purwin

  Świętymi bądźcie

  Daniel Iwaniak

  Wierzę tak dlatego, że...

  Paweł Suchanek

  Praca dla Pana

  Marek Sikora

  Swarzędz, 29.09.2013

  (Nagranie niedostępne)

  Beniamin Pogoda

  Wykład do Młodzieży

  Rafał Purwin

  Jakimiż mamy być

  Piotr Krajcer

  Zaufanie

  Piotr Kubic