Konwencje 2013 roku


  • Kraków, 16.03.2013, Zebranie Braci Starszych i Diakonów
  • Kraków, 14.04.2013
  • Tarnów, 12.05.2013
  • Chrzanów, 9.06.2013
  • Kostki Duże, 20.06.2013
  • Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013
  • Supraśl, 13-14.07.2013 (link do witryny zboru Białystok)
  • Budziarze, 20-21.07.2013
  • Białogard, 4-6.08.2013
  • Bielsko Biała, 18.08.2013
  • Lwów, 17-18.08.2013
  • Chełm, 25.08.2013
  • Andrychów, 15.09.2013
  • Swarzędz, 29.09.2013 (nagrania z witryny zboru Poznań)


  • Kraków, 16.03.2013, Zebranie Braci Starszych i Diakonów

    Wysokie Powołanie (cz. 1)

    Jan Knop

    Wysokie Powołanie (cz. 2)

    Jan Knop

    Wysokie Powołanie (cz. 3)

    Jan Knop

    Kraków, 14.04.2013

    Wysokie powołanie jako podstawa budowy domu duchowego

    Paweł Lipianin

    Dom duchowy w zborze

    Daniel Krawczyk

    Budowanie domu duchowego w rodzinie

    Leszek Szarkowicz

    Budowa domu duchowego na zewnątrz

    Beniamin Pogoda

    Pieśni

    Chór „Syloe”

    Tarnów, 12.05.2013

    Nastaną czasy trudne

    Jan Knop

    Odbudowa świątyni

    Piotr Krajcer

    Dobra cząstka

    Tadeusz Wójciak

    Królestwo Boże

    Franciszek Olejarz

    Chrzanów, 9.06.2013

    Sprawiedliwy z wiary żyć będzie

    Stanisław Sławiński

    Na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy

    Edward Pietrzyk

    Niewiasto, wielka jest twoja wiara

    Mirosław Suchanek

    Powrót łaski do narodu wybranego

    Lucjan Pulikowski

    Kostki Duże, 29-30.06.2013

    Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy

    Ryszard Knop

    Pan patrzy na serce

    Jerzy Honkisz

    Dobra cząstka

    Leszek Krawczyk

    Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie

    Edward Sadowy


    Dobrze sługo wierny


    Walenty Bywalec

    A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaskę

    Tomasz Sygnowski

    Rola pasterza

    Daniel Krawczyk

    Zasługi Jezusa Chrystusa, ich zastosowanie i przypisanie

    Józef Sygnowski

    Kraków – Konwencja Generalna, 6-7.07.2013

    Wzmacniajcie się wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu

    Piotr Krajcer

    Będę z tobą

    Roman Bojczuk

    Nie schodź do domu

    Franciszek Olejarz

    Trzy misje Eliasza

    Jerzy Kopak


    Wdzięczne jarzmo


    Zdzisław Kołacz

    Czy umiesz przykazania?

    Jan Knop

    Wracam do Emaus

    Tadeusz Wójciak

    Supraśl, 13-14.07.2013

    Nagrania na stronie zboru Białystok

    Budziarze, 20-21.07.2013

    Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu będzie dobrze

    Tadeusz Wójciak

    Symbolika zdobycia Jerycha

    Edward Pietrzyk

    Godziny pokuszenia

    Andrzej Łajbida

    wykład do chrztu

    Franciszek Olejarz

    Zebranie świadectw

    Lucjan Pulikowski


    O osobowości Ducha Świętego


    Piotr Mrzygłód

    O wierze

    Jan Knop

    Zalecenia Boże przekazane przez apostoła Pawła

    Ryszard Samuła

    Białogard, 4-6.08.2013

    Nie miłujmy słowem i językiem, ale uczynkiem i prawdą

    Daniel Krawczyk

    Trudne przykazanie

    Henryk Głąb

    Dzień przygotowania

    Henryk Szarkowicz

    Wody żywota

    Marek Sikora


    Historia Jozuego


    Adam Kopczyk

    Nie chciałeś ofiar krwawych

    Mariusz Kwarciak

    Czasy przywrócenia wszystkiego (dyskusja)

    Piotr Krajcer, Daniel Kaleta, Paweł Lipianin

    PDF (lista wersetów)

    Wykład do chrztu

    Walenty Bywalec


    Trzy części


    Edward Pietrzyk

    Zebranie pytań

    Jan Knop

    Przypowieść o drogocennej perle

    Franciszek Olejarz

    Bielsko Biała, 18.08.2013

    Bądź wierny aż do śmierci

    Michał Sochacki

    Jan Chrzciciel

    Sławomir Pietrzyk

    Wierność aż do śmierci w naszych czasach

    Stanisław Sławiński

    Lwów, 17-18.08.2013

    Czyste serce (UA)

    Roman Bojczuk

    Proroctwa na dziś

    Leszek Krawczyk

    Proroctwo Daniela 2 rozdział

    Sławomir Florczak

    Objawienie króla jako błyskawica

    Franciszek Olejarz

    Pieśni wieczorne


    Przemijanie czasu – starość (UA)


    Ewhen Dowhan

    Zbliżając się do Jeruzalemu

    Tomasz Sygnowski

    Dwa nakarmienia

    Stanisław Kuc

    Chełm, 25.08.2013

    List do Rzymian 10:17

    Henryk Głąb

    Ew. Łukasza 19:1-10

    Mirosław Suchanek

    Dlaczego brama jest ciasna?

    Henryk Szarkowicz

    Trzy początki

    Walenty Bywalec

    Andrychów, 15.09.2013

    Doskonali w jedności

    Rafał Purwin

    Świętymi bądźcie

    Daniel Iwaniak

    Wierzę tak dlatego, że...

    Paweł Suchanek

    Praca dla Pana

    Marek Sikora

    Swarzędz, 29.09.2013

    (Nagranie niedostępne)

    Beniamin Pogoda

    Wykład do Młodzieży

    Rafał Purwin

    Jakimiż mamy być

    Piotr Krajcer

    Zaufanie

    Piotr Kubic