Konwencje 2011 roku


 • Kraków, 3.04.2011
 • Leszno, 29.05.2011
 • Tarnów, 12.06.2011
 • Kostki Duże, 25-26.06.2011
 • Kraków-Generalna, 2-3.07.2011
 • Budziarze, 16-17.07.2011
 • Ciemnoszyje, 23-24.07.2011
 • Białogard, 29-31.07.2011
 • Bielsko Biała, 28.08.2011
 • Chełm, 28.08.2011
 • Andrychów, 4.09.2011
 • Poznań, 11.09.2011
 • Chrzanów, 18.09.2011
 • Kraków, 9.10.2011
 • Świdnik, 30.10.2011


 • Kraków, 3.04.2011

  Obchodzenie święta w przaśnikach szczerości i prawdy

  Jan Knop

  Historia Absaloma

  Daniel Szarkowicz

  Szczerość i prawda jako mechanizmy wszechświata

  Piotr Kubic

  Chodzenie w przaśnikach szczerości i prawdy

  Leszek Szarkowicz

  Leszno, 29.05.2011

  Dobry jest Bóg Izraelowi

  Tomasz Sygnowski

  Miłujmy jedni drugich

  Jerzy Honkisz

  Zbudowanie świętych (1 Kor. 14:26)

  Lucjan Pulikowski

  Zmierzam do celu (Filip. 3:14)

  Walenty Bywalec

  Tarnów, 12.06.2011

  Zielone Świątki

  Jan Knop

  O robotnikach pracujących w winnicy

  Edward Pietrzyk

  Ciało Jezusa

  Szymon Masiak

  Pieśni, psalmy, wiersze

  Prow. Tomasz Sygnowski

  Ciało Chrystusa

  Franciszek Olejarz

  Nie wadźcie się w drodze

  Aleksander Lipka

  Kostki Duże, 25-26.06.2011

  Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani

  Piotr Krajcer

  Budujmy na opoce

  Zdzisław Kołacz

  Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego

  Ryszard Knop

  Źródło wody wytryskujące ku żywotowi

  Walenty Bywalec


  Stan spłodzenia z ducha


  Jan Knop

  Do kogóż pójdziemy

  Leszek Krawczyk

  Wiem, dokąd idę

  Tadeusz Wójciak

  Słowo Boże powiązane z wiarą

  Józef Sygnowski

  Kraków – Konwencja Generalna, 2-3.07.2011

  Zawsze się radujcie!

  Bronisław Kaczor

  Przyjacielu jakżeś tu wszedł?

  Henryk Szarkowicz

  Apostoł Piotr

  Mariusz Kwarciak

  Powrót do biblijnej rodziny

  Józef Sygnowski

  Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju

  Edward Sadowy

  Ty mów, co należy na zdrową naukę

  Leszek Krawczyk

  Na ostatek, bracia! miejcie się dobrze

  Ryszard Knop

  Budziarze, 16-17.07.2011

  Szukajcie starych ścieżek

  Jan Knop

  Rzeka wody życia

  Andrzej Łajbida

  Żądanie króla

  Leszek Zawitkowski

  Chrzest w śmierć Chrystusa

  Bronisław Kaczor

  Zebranie świadectw

  Mirosław Suchanek


  Noe i jego przymierze


  Adam Kopczyk

  Siedem podobieństw o powrocie Jezusa

  Daniel Kaleta (Skrypt wykładu)

  Odwieczne ścieżki

  Lucjan Pulikowski

  Niesprzeczanie się około sporów

  Piotr Krajcer

  Ciemnoszyje, 16-17.07.2011

  Społeczność Ciała Chrystusa

  Adam Kubic

  Uświęcający wpływ nauk Słowa Bożego

  Jan Knop

  Usługa pojednania

  Tomasz Sygnowski

  Wykład do chrztu

  Krzysztof Nawrocki

  Brzemię przeciwko Izraelowi przez Malachiasza

  Marek Dziewoński

  (Brak nagrania z powodów technicznych)

  Piotr Kubic

  Nauczajcie chrzcząc

  Jan Ciechanowski

  Białogard, 29-31.07.2011

  Boże nasz składamy Ci dzięki i wielbimy Imię Twoje

  Walenty Bywalec

  Jak możemy rozpoznać Boga i jaki jest Jego charakter

  Daniel Cap

  Cierpieć, żeby królować

  Tomasz Sygnowski

  Czasy ochłody od obliczności Pańskiej

  Franciszek Olejarz

  Nauki z historii Mojżesza

  Piotr Krajcer

  Podchwytliwe pytania zadawane Jezusowi

  Daniel Wozniak

  Miłujmy się, mówmy o tym, co nas łączy

  Piotr Mrzygłód

  Wykład do chrztu

  Waldemar Szymański

  Pokuta i przebaczenie

  Mariusz Kwarciak

  Zebranie pytań

  Jan Knop

  Zbawiciel w Kanie Galilejskiej

  Mirosław Suchanek

  Bielsko Biała, 28.08.2011

  Jam jest droga, prawda i żywot

  Leszek Szarkowicz

  Chrystus naszą drogą do Boga

  Krzysztof Nawrocki

  Szaty Chrystusowej służby

  Paweł Dąbek

  Pieśni

  Chór "Sela"

  W jaki sposób można praktycznie zawsze radować się w Panu

  Bronisław Kaczor

  Chełm, 28.08.2011

  Pan Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni

  Sławomir Florczak

  Do kogo Panie pójdziemy

  Ryszard Samuła

  Ewangelia zbawienia naszego

  Jan Kopak

  Józef figurą na Pana jako życiodawcę

  Aleksander Lipka

  Andrychów, 4.09.2011

  Przyjdź Królestwo Twoje

  Jan Knop

  Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć

  Henryk Szarkowicz

  Podróż do Królestwa Bożego

  Piotr Krajcer

  Zasady i prawa Królestwa Chrystusowego

  Sławomir Florczak

  Poznań, 11.09.2011

  Pokój mój daję wam

  Sławomir Pietrzyk

  Tron Boży i świątynia

  Daniel Wozniak

  Kościsty osioł między dwoma brzemionami

  Tadeusz Wójciak

  Jak miłować samego siebie

  Piotr Krajcer

  Chrzanów, 18.09.2011

  Zwiastuję wam radość wielką

  Adam Kubic

  Patrząc na Jezusa, Wodza

  Daniel Krawczyk

  Święty, niewinny, odłączony od grzeszników

  Sławomir Florczak

  Grzech i przebaczenie

  Józef Sygnowski

  Kraków, 9.10.2011

  Cierpliwości wam potrzeba

  Jan Kopak

  Przyjdź Królestwo Twoje

  Tomasz Szarkowicz

  Kapłani Boga

  Paweł Lipianin

  Czy ty też jesteś z nich

  Adam Organek

  Świdnik, 30.10.2011

  Przełom wieków, przełom epok

  Ireneusz Kołacz

  Zawierucha Pana

  Edward Sadowy

  Osiemdziesiąt pięter

  Rafał Purwin

  Powierz Panu swoje sprawy

  Aleksander Lipka