Konwencje 2010 roku


 • Kraków, 18.04.2010
 • Speyer (DE), 1-2.05.2010
 • Andrychów, 9.05.2010
 • Leszno, 23.05.2010
 • Tarnów, 13.06.2010
 • Hebdów, 26-27.06.2010
 • Budziarze, 10-11.07.2010
 • Ciemnoszyje, 17-18.07.2010
 • Białogard, 23-25.07.2010
 • Chełm, 29.08.2010
 • Bielsko Biała, 5.09.2010
 • Poznań, 19.09.2010
 • Kraków, 10.10.2010
 • Kraków, 18.04.2010

  Proroctw nie lekceważcie

  Adam Kubic

  Proroctwa dotyczące cielesnego Izraela

  Piotr Krajcer

  Wpływ proroctw na nasze życie

  Stanisław Sławiński

  (-brak nagrania z powodów technicznych-)

  Daniel Krawczyk


  Speyer (DE), 1-2.05.2010

  Zjawa czy rzeczywistość

  Franciszek Olejarz (PL-DE)

  Dziedzińca nie mierz (Obj. 11:2)

  Franciszek Olejarz (PL-DE)


  Andrychów, 9.05.2010

  Sprawiedliwość jego trwa na wieki

  Beniamin Pogoda

  Wykład do młodzieży

  Paweł Kupski

  Ciche budowanie domu Pańskiego

  Marek Knitter

  Spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem

  Mirosław Suchanek

  Leszno, 23.05.2010

  Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni są

  Józef Sygnowski

  Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe

  Zenon Zubala

  Skała zbawienia a walący się mur

  Aleksander Lipka

  Przypowieść o groszu

  Henryk Szarkowicz

  Tarnów, 13.06.2010

  Starszy to dobry nauczyciel

  Bronisław Kaczor

  Owoce Ducha Świętego

  Jan Knop

  Przyjście proroka Eliasza

  Stanisław Sroka

  Kto ma przykazania moje...

  Henryk Głąb

  Hebdów, 26-27.06.2010

  Galilea – kolebka Ewangelii

  Jean Siwek

  Nie przyszedłem rozwiązywać Zakonu

  Piotr Krajcer

  Gniew

  Krzysztof Nawrocki

  Dyskusja „Dom na skale”

  Olivier Kwarciak
  Beniamin Pogoda
  Tomasz Szarkowicz

  Wąska droga (wykład do chrztu)

  Paweł Dąbek


  Społeczność wieczorna - Jak wielkie znaki
  Społeczność wieczorna - Będę Go uwielbiać


  Dwie pieśni


  Nie sądźcie


  Leszek Szarkowicz

  Cudzołóstwo

  Jeremiasz Purwin

  Sympozjum „Miłowanie bliźnich i nieprzyjaciół”

  Tomasz Kupski, Dariusz Siwek

  Szukajcie najpierw Królestwa

  Daniel Iwaniak

  Budziarze, 10-11.07.2010

  W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi

  F. Olejarz / A. Lipka

  Światłem ciała jest oko

  Jerzy Kopak

  Wykład do chrztu

  Jan Knop

  Domem Jego jesteśmy

  Adam Kubic

  Zwycięstwo Nowego Stworzenia

  Leszek Krawczyk

  Nauczeni w Piśmie

  Daniel Chachlica

  Księga Koheleta – lekcje i nauki

  Piotr Mrzygłód

  W modlitwie wytrwali

  Tadeusz Wójciak

  Ciemnoszyje, 17-18.07.2010

  Tymoteuszu, synu mój...

  Olivier Kwarciak

  Bój wiary

  Radosław Siewniak

  Wykład do chrztu

  Mirosław Suchanek

  Zjawa czy rzeczywistość?

  Franciszek Olejarz

  Bez przesady

  Leszek Szarkowicz

  (Brak nagrania z powodów technicznych)

  Tomek Kupski

  Białogard, 23-25.07.2010

  Ja i dom mój służyć będziemy Panu

  Ryszard Knop

  Lekcje z Ew. Mateusza 21

  Paweł Dąbek

  Czasy ochłody i czas naprawienia

  Tomasz Sygnowski

  Wejście do Królestwa Chrystusowego

  Marek Sikora

  Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios

  Dariusz Bywalec

  Izrael, Egipt i Asyria błogosławieństwem ziemi

  Edward Pietrzyk

  Arka Przymierza

  Adam Kopczyk

  Wykład do chrztu

  Daniel Krawczyk

  Fałszywi prorocy

  Franciszek Olejarz

  Charakterystyki orła

  brat Samuel (Indie)

  Dziedzictwa opustoszałe

  Henryk Szarkowicz

  Jednomyślność

  Piotr Krajcer

  Chełm, 29.08.2010

  Czuwajcie!

  Walenty Bywalec

  Ważne decyzje

  Daniel Szarkowicz

  Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno

  Ryszard Knop

  Czy mamy Orędownika u Ojca?

  Józef Sygnowski

  Bielsko Biała, 5.09.2010

  Jeśli Pan domu nie zbuduje

  Daniel Kaleta

  O doborze wspólmałżonka

  Beniamin Pogoda

  Zbór moim domem

  Daniel Iwaniak

  Zeznanie świadectw w formie wywiadów z trzema małżeństwami

  Stanisław Sławiński

  Poznań, 19.09.2010

  Miłość z czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej

  Adam Organek

  Dobry jest Zakon

  Piotr Krajcer

  Proroctwo Symeona

  Daniel Kaleta

  Czcij ojca i matkę

  Stanisław Sławiński

  Rozbitkowie wiary

  Adam Kubic

  Kraków, 10.10.2010

  Proroctw nie lekceważcie

  Łukasz Szatyński

  Misja Kościoła w Kościele

  Józef Sygnowski

  Cóż mamy czynić, mężowie bracia?

  Piotr Krajcer

  Chór konwencyjny

  Trzy pieśni (83, 7, 369)

  Kościół

  Waldemar Szymański