Konwencje 2009 roku


 • Kraków, 19.04.2009
 • Andrychów, 24.05.2009
 • Chełm, 31.05.2009
 • Tarnów, 21.06.2009
 • Kostki, 27-28.06.2009
 • Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
 • Budziarze, 18-19.07.2009
 • Ciemnoszyje, 25-26.07.2009
 • Białogard, 30.07-2.08.2009
 • Chełm, 30.08.2009
 • Bielsko-Biała, 6.09.2009
 • Andrychów, 13.09.2009
 • Kraków, 11.10.2009
 • Kraków, 19.04.2009
  Werset przewodni: Łuk. 21:28
  A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje

  A gdy się to zacznie dziać

  Józef Sygnowski

  Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje

  Daniel Krawczyk

  Radość pielgrzyma i śpiew w czasie nocnego święta

  Piotr Litkowicz

  Wykład o młodzieży

  Tomasz Kupski


  Andrychów, 24.05.2009
  Werset przewodni: Izaj. 40:8
  ...słowo Boga trwa na wieki

  Nieskazitelność – wykład do młodzieży

  Olivier Kwarciak

  Śmierć zgładził i żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność

  Franciszek Olejarz

  Albowiem tak jest napisane

  Jeremiasz Purwin

  Ben Oni – brat, który sprawia ból (1 Mojż. 35:16)

  Piotr Krajcer


  Chełm, 31.05.2009
  Werset przewodni: Łuk. 11:28
  Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go

  Kto mówi, niech mówi jako Słowo Boże

  Jan Kopak

  Patrzcie na rzeczy niewidzalne

  Adam Kubic

  Dzień Pański

  Krzysztof Olszewski

  Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego

  Piotr Knop


  Tarnów, 21.06.2009
  Werset przewodni: Rzym. 8:13
  Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie

  Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie

  Walenty Bywalec

  Zmartwychwstanie – Chrystus jako pierwiastek

  Ryszard Knop

  Zmartwychwstanie – Ci, co są Chrystusowi

  Marek Knitter

  Zbawienie przez Ewangelię

  Jan Knop

  Bóg chwały zagrzmiał

  Tadeusz Wójciak


  Kostki, 27-28.06.2009
  Werset przewodni: Psalm 145:20
  Strzeże Pan wszystkich, którzy Go miłują

  Strzeże Pan wszystkich, którzy Go miłują

  Leszek Krawczyk

  Sprawiedliwy wyrośnie jak palma

  Zdzisław Kołacz

  Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno

  Piotr Krajcer

  Trzy chleby

  Tomasz Sygnowski

  Zwycięska jednomyślność

  Jan Litkowicz


  Umiłowani przez Boga ze względu na przodków


  Jan Kopak

  Wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości

  Stanisław Sroka

  Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz

  Daniel Krawczyk

  Wejdź ludu mój do swoich pokojów

  Piotr Knop


  Kraków – Konwencja Generalna, 4-5.07.2009
  Werset przewodni: 2 Tym. 2:11
  Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy

  Umrzeć aby żyć

  Jan Knop

  Droga do chwały

  Piotr Mrzygłód

  Miejmy się ku doskonałości

  Adolphe Debski (Francja)

  Ugasić pragnienie (wykład do publiczności)

  Walenty Bywalec


  Boskie upodobanie w Kościele


  Stanisław Sroka

  Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila

  Allen Springer (USA/Rumunia)

  Wielcy mocarze

  Aleksander Lipka


  Budziarze, 18-19.07.2009
  Werset przewodni: Psalm 97:12
  Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!

  Radujcie się i wysławiajcie Imię Boże

  Daniel Krawczyk

  List do zboru w Laodycei

  Edward Pietrzyk

  Stał się podobny braciom

  Sławomir Florczak

  Wykład do chrztu

  Ryszard Knop


  Sens i cel zmartwychwstania Pana Jezusa


  Jan Knop

  Dziedzictwo w Chrystusie

  Henryk Plewniok

  Dlaczego wierzę, że Jezus jest obecny po raz drugi?

  Paweł Lipianin

  Księga Estery

  Piotr Krajcer


  Ciemnoszyje, 25-26.07.2009

  Spotkanie u studni

  Mirosław Suchanek

  Kolacja w Betanii

  Regis Liberda

  Wykład do chrztu

  Andrzej Sobolewski

  Dziękczynna społeczność wieczorna

  Daniel Iwaniak


  Spotkanie i odpoczynek pod drzewem


  Jan Bywalec

  Ważność rozeznania czasu wtórego przyjścia

  Franciszek Olejarz

  Bałwochwalstwo

  Jan Ciechanowski

  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

  Paweł Dąbek

  *Kopie nagrań z witryny konwencji "ciemnoszyje.pl"


  Białogard, 30.07-2.08.2009
  Werset przewodni: Hebr. 13:8
  (zob. plakat konwencji)
  Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki

  Jezus Chrystus – wczoraj

  Ryszard Knop

  Sposób objawiania Syna Człowieczego

  Franciszek Olejarz

  Twardy sen Adama i wieczna śmierć Jezusa

  Stanisław Sroka

  W on dzień w ziemi egipskiej

  Daniel Kaleta (Skrypt) / (Prezentacja)


  Jezus Chrystus – dziś


  Sławomir Florczak

  Kazanie Ewangelii wszystkiemu stworzeniu

  Piotr Krajcer

  Powołanie postanowieniem Bożym

  Józef Sygnowski

  Wykład do chrztu

  Jan Knop

  Zebranie świadectw

  Mirosław Suchanek


  Jezus Chrystus – tenże i na wieki


  Tomasz Sygnowski

  Pomazanie głowy i stóp Jezusa

  Lutz Ruthmann

  Miłosierdzie i prawda niech Cię nie opuszczają

  Daniel Krawczyk


  Chełm, 30.08.2009
  Werset przewodni:

  Tym, który wszystko zbudował, jest Bóg

  Bronisław Kaczor

  Jesteście rodzajem wybranym (1 Piotra 2:9)

  Jan Knop

  To czyniąc nigdy się nie potkniecie

  Leszek Krawczyk

  Takiego mamy Najwyższego Kapłana

  Tomasz Sygnowski


  Bielsko-Biała, 6.09.2009
  Werset przewodni: 2 Piotra 3:11
  Ponieważ to wszystko ma się ma rozpłynąć, jakimi mamy być

  Dzień Pański - czas ustanowienie Królestwa Tysiąclecia

  Piotr Mrzygłód

  Jakimi mamy być w naszych rodzinach?

  Adam Kubic

  Jakimi mamy być w rzeczach drobnych?

  Rafał Purwin

  Część muzyczno-refleksyjna

  Paweł Kupski

  Co zostanie zniszczone?

  Piotr Krajcer


  Andrychów, 13.09.2009
  Werset przewodni: Psalm 62:1
  Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej

  Uciszenie duszy – Psalm 62

  Piotr Krajcer

  Oto nadchodzi twoje zbawienie

  Józef Sygnowski

  Co to jest Prawda?

  Bronisław Kaczor

  Stójcie i oglądajcie ratunek Pana

  Tadeusz Wójciak


  Kraków, 11.10.2009
  Werset przewodni: Obj. 5:12
  Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc

  Godzien jesteś, Panie i Boże nasz

  Tadeusz Wójciak

  Godzien jesteś przyjąć chwałę

  Beniamin Pogoda

  Niebiosa opowiadają chwałę Bożą

  Jan Kopak (Prezentacja)

  Część słowno-muzyczna / (Pobierz plik wyższej jakości)

  Michał Targosz, Piotr Kubic